Sắp xếp Audio
Vợ Tôi

Vợ Tôi

MC Thu Huệ

308 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 2,584

Định Mệnh Tuổi 20

Định Mệnh Tuổi 20

MC Thu Huệ

326 đánh giá

 07:12:56     1 phần
 Lượt nghe: 2,471

Nô Lệ Tình

Nô Lệ Tình

MC Thu Huệ

273 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 3,803

Người Vợ Giàu Có

Người Vợ Giàu Có

MC Thu Huệ

311 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,326

Trộm Giống

Trộm Giống

MC Thu Huệ

285 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 4,309

Chuyện Ở Rể

Chuyện Ở Rể

MC Thu Huệ

260 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,294

Đêm Đầu Dại Khờ

Đêm Đầu Dại Khờ

MC Thu Huệ

142 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,254

Đừng Mà...Nốt Lần Này Thôi

Đừng Mà...Nốt Lần Này Thôi

MC Thu Huệ

384 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 22,488


Bán Thân Trừ Nợ

Bán Thân Trừ Nợ

MC Thu Huệ

264 đánh giá

 07:46:04     12 phần
 Lượt nghe: 9,266

Về Bên Anh

Về Bên Anh

MC Thu Huệ

266 đánh giá

 01:01:41     5 phần
 Lượt nghe: 4,267

Vợ Thuê

Vợ Thuê

MC Thu Huệ

226 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,916

Mối Tình Đầu Lầm Lỡ

Mối Tình Đầu Lầm Lỡ

MC Thu Huệ

167 đánh giá

 03:10:25     5 phần
 Lượt nghe: 2,820

Truyện Ma Có Thật Ở Một Trường Cao Đẳng

Truyện Ma Có Thật Ở Một Trường Cao Đẳng

MC Thu Huệ

107 đánh giá

 00:21:41     1 phần
 Lượt nghe: 963

Cưới Ân Nhân Làm Vợ - Truyện Ngôn Tình

Cưới Ân Nhân Làm Vợ - Truyện Ngôn Tình

MC Thu Huệ

154 đánh giá

 03:08:21     1 phần
 Lượt nghe: 2,389

Cô Dâu Của Anh - Truyện Ngôn Tình

Cô Dâu Của Anh - Truyện Ngôn Tình

MC Thu Huệ

139 đánh giá

 02:49:14     1 phần
 Lượt nghe: 2,124

Một Cộng Một Bằng Bốn - Truyện Ngôn Tình

Một Cộng Một Bằng Bốn - Truyện Ngôn Tình

MC Thu Huệ

166 đánh giá

 04:56:22     3 phần
 Lượt nghe: 1,652

Ác Bá Cửu Vương Gia - Truyện Ngôn Tình

Ác Bá Cửu Vương Gia - Truyện Ngôn Tình

MC Thu Huệ

163 đánh giá

 06:58:33     3 phần
 Lượt nghe: 2,192