Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Đầu Năm Bốc Mộ

Đầu Năm Bốc Mộ

Quàng A Tũn

138 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 658

Cô Đồng An Giải Oán Vong Nhi

Cô Đồng An Giải Oán Vong Nhi

Quàng A Tũn

82 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 6,374

Người Chồng

Người Chồng

Quàng A Tũn

128 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 603

Cụ Lân Giải Tứ Thất Trùng

Cụ Lân Giải Tứ Thất Trùng

Quàng A Tũn

167 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,013

Những Linh Hồn Bám Biển

Những Linh Hồn Bám Biển

Quàng A Tũn

295 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 548

Cậu Cẩn Triệt Phá Xã Hội Đen

Cậu Cẩn Triệt Phá Xã Hội Đen

Quàng A Tũn

142 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 949

Luận Lác Tìm Thổ Công

Luận Lác Tìm Thổ Công

Quàng A Tũn

239 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 676

Bên Dòng Nậm So

Bên Dòng Nậm So

Quàng A Tũn

104 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 535


Bà Năm Phương Phá Song Linh Huyền Thuật

Bà Năm Phương Phá Song Linh Huyền Thuật

Quàng A Tũn

160 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 6,620

Con Quỷ Đầu Lợn

Con Quỷ Đầu Lợn

Quàng A Tũn

166 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 983

Vong Hồn Rừng Tây Nguyên

Vong Hồn Rừng Tây Nguyên

Quàng A Tũn

274 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,173

Căn Nhà Hoang Ở Xóm Thợ Mộc

Căn Nhà Hoang Ở Xóm Thợ Mộc

Quàng A Tũn

165 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,119

Cậu Tẩy Đón Tết

Cậu Tẩy Đón Tết

Quàng A Tũn

293 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,834

Lão Tam Lão Tứ Đón Tết

Lão Tam Lão Tứ Đón Tết

Quàng A Tũn

221 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,603

Ma Da Sông Bến Tuần

Ma Da Sông Bến Tuần

Quàng A Tũn

292 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,073

Thầy Cẩn Trục Vong Ở Công Trường

Thầy Cẩn Trục Vong Ở Công Trường

Quàng A Tũn

180 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 948

Bà Năm Phương Bắt Ác Long

Bà Năm Phương Bắt Ác Long

Quàng A Tũn

220 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 680

Vòng Tròn Oan Nghiệt

Vòng Tròn Oan Nghiệt

Quàng A Tũn

171 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 760

Cậu Lãm (Cô Đồng Thao Phần 2)

Cậu Lãm (Cô Đồng Thao Phần 2)

Quàng A Tũn

288 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,330

Ma Hủi Ở Trại Phong

Ma Hủi Ở Trại Phong

Quàng A Tũn

221 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 907