Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Trạng Quỳnh Bắt Quỷ

Trạng Quỳnh Bắt Quỷ

Quàng A Tũn

193 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,211

Hồn Ma Bà Chột

Hồn Ma Bà Chột

Quàng A Tũn

179 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 693

Ác Quỷ Dưới Đáy Sông

Ác Quỷ Dưới Đáy Sông

Quàng A Tũn

304 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,363

Nghề Khâu Vá Tử Thi

Nghề Khâu Vá Tử Thi

Quàng A Tũn

196 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 1,520

Thầy Cúng Gangster Săn Ma Cà Rồng

Thầy Cúng Gangster Săn Ma Cà Rồng

Quàng A Tũn

180 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 903

Kim Ngưu Vận Hạn

Kim Ngưu Vận Hạn

Quàng A Tũn

224 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 779

Tà Thuật Nam Dương

Tà Thuật Nam Dương

Quàng A Tũn

203 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,225

Chiếc Gương Mờ Và Cây Ổi Cỗi

Chiếc Gương Mờ Và Cây Ổi Cỗi

Quàng A Tũn

204 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 764


Thầy Mười Làng Hạ

Thầy Mười Làng Hạ

Quàng A Tũn

203 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,648

Trong Dòng Nước Lũ

Trong Dòng Nước Lũ

Quàng A Tũn

223 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 819

Dòng Máu Cuồng Bạo

Dòng Máu Cuồng Bạo

Quàng A Tũn

199 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 847

Quỷ Vương Thoát Xác

Quỷ Vương Thoát Xác

Quàng A Tũn

198 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 749

Nhân Quả Phá Chùa

Nhân Quả Phá Chùa

Quàng A Tũn

174 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 842

Lão Tam Lão Tứ Đánh Ma Tàu

Lão Tam Lão Tứ Đánh Ma Tàu

Quàng A Tũn

184 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,460

Quyển Sổ Vong Linh

Quyển Sổ Vong Linh

Quàng A Tũn

189 đánh giá

 24 phần
 Lượt nghe: 1,538

Dân Gian Kỳ Truyện

Dân Gian Kỳ Truyện

Quàng A Tũn

243 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,781

Cậu Tẩy Nhập Mộ Cho Vong Ở Hoà Bình

Cậu Tẩy Nhập Mộ Cho Vong Ở Hoà Bình

Quàng A Tũn

304 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,576

Những Đồng Tiền Của Mẹ

Những Đồng Tiền Của Mẹ

Quàng A Tũn

203 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 798

Thầy Đồ Luyện Phép

Thầy Đồ Luyện Phép

Quàng A Tũn

236 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,256

Thầy Muôn Phọt Giải Bùa Dân Tộc

Thầy Muôn Phọt Giải Bùa Dân Tộc

Quàng A Tũn

196 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,487