Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Làm Dâu Đất Độc (Phần 2)

Làm Dâu Đất Độc (Phần 2)

Quàng A Tũn

172 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,399

Kho Vàng Của Phỉ

Kho Vàng Của Phỉ

Quàng A Tũn

215 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,342

Đạo Sĩ Thời Trần

Đạo Sĩ Thời Trần

Quàng A Tũn

159 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,412

Quỷ Dẫn Lộ

Quỷ Dẫn Lộ

Quàng A Tũn

262 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,023

Âm Binh Của Thầy Ngạn

Âm Binh Của Thầy Ngạn

Quàng A Tũn

112 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 848

Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông

Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông

Quàng A Tũn

176 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,233

Sạp Thịt Lợn Giữa Chợ

Sạp Thịt Lợn Giữa Chợ

Quàng A Tũn

133 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,700

Đạo Tình

Đạo Tình

Quàng A Tũn

156 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 4,439


Xóm Trọ Người Giấy

Xóm Trọ Người Giấy

Quàng A Tũn

140 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,831

Giúp X.ác Tìm Đầu

Giúp X.ác Tìm Đầu

Quàng A Tũn

120 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,519

Oán Linh Làng Quỷ

Oán Linh Làng Quỷ

Quàng A Tũn

121 đánh giá

 26 phần
 Lượt nghe: 3,050

Bả Chó

Bả Chó

Quàng A Tũn

79 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,708

Quỷ Ăn Thịt Chó

Quỷ Ăn Thịt Chó

Quàng A Tũn

109 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,225

Ma Gà Tây Bắc

Ma Gà Tây Bắc

Quàng A Tũn

79 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,051

Tà Thuật Cambot

Tà Thuật Cambot

Quàng A Tũn

86 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,951

Cô Đồng Thao Ở Giáo Xứ Sơn Đoan

Cô Đồng Thao Ở Giáo Xứ Sơn Đoan

Quàng A Tũn

88 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,911

Bướm Đêm Và Trùm Giang Hồ

Bướm Đêm Và Trùm Giang Hồ

Quàng A Tũn

187 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 3,186

Con Quỷ Ăn Bẩn

Con Quỷ Ăn Bẩn

Quàng A Tũn

89 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,257

Mo Yểm

Mo Yểm

Quàng A Tũn

95 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 1,936

Thiên Quân Bất Tử

Thiên Quân Bất Tử

Quàng A Tũn

1595 đánh giá

 240 phần
 Lượt nghe: 35,820