Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Đế Nhân Đại Chiến Atula

Đế Nhân Đại Chiến Atula

Quàng A Tũn

167 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 898

Chó Tinh Cắn Quỷ Nhập Tràng

Chó Tinh Cắn Quỷ Nhập Tràng

Quàng A Tũn

223 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 999

Hồn Nàng Liên Hoa

Hồn Nàng Liên Hoa

Quàng A Tũn

171 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 768

Quỷ Biển Lên Bờ

Quỷ Biển Lên Bờ

Quàng A Tũn

160 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 511

Tiếng Kèn Đám Ma

Tiếng Kèn Đám Ma

Quàng A Tũn

155 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,139

Cậu Tẩy Ninh Bình Phần Hạ

Cậu Tẩy Ninh Bình Phần Hạ

Quàng A Tũn

220 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,162

Canh Bạc Tình Yêu

Canh Bạc Tình Yêu

Quàng A Tũn

259 đánh giá

 19:35:20     17 phần
 Lượt nghe: 1,338

Thiên Thần Bóng Tối

Thiên Thần Bóng Tối

Quàng A Tũn

152 đánh giá

 20:31:28     18 phần
 Lượt nghe: 928


Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây

Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây

Quàng A Tũn

160 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 889

Ngựa Trắng Báo Oán

Ngựa Trắng Báo Oán

Quàng A Tũn

165 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,924

Rước Quỷ Về Làng

Rước Quỷ Về Làng

Quàng A Tũn

159 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,357

Âm Khí Dưới Giếng

Âm Khí Dưới Giếng

Quàng A Tũn

151 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 729

Ma Nơ Canh Ở Góc Nhà

Ma Nơ Canh Ở Góc Nhà

Quàng A Tũn

123 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,704

Pháp Sư Thanh Sơn Đấu Nguyệt Quỷ

Pháp Sư Thanh Sơn Đấu Nguyệt Quỷ

Quàng A Tũn

159 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 772

Xóm Trọ Người Giấy 2

Xóm Trọ Người Giấy 2

Quàng A Tũn

193 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 811

Cầu Cơ Gặp Quỷ Một Giò

Cầu Cơ Gặp Quỷ Một Giò

Quàng A Tũn

204 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 885

Oan Hồn Bãi Vàng

Oan Hồn Bãi Vàng

Quàng A Tũn

137 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 652

Tìm Xác

Tìm Xác

Quàng A Tũn

238 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,013

Đế Nhân Thập Nhị Niên Trùng

Đế Nhân Thập Nhị Niên Trùng

Quàng A Tũn

154 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,125

Lão Tam Lão Tứ Bắt Ma Trâu

Lão Tam Lão Tứ Bắt Ma Trâu

Quàng A Tũn

173 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,016