Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Hồn Ma Ở Ngôi Nhà California

Hồn Ma Ở Ngôi Nhà California

Quàng A Tũn

255 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 893

Mèo Già Hoá Cáo

Mèo Già Hoá Cáo

Quàng A Tũn

179 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 801

Đám Ma Của Thần Trùng

Đám Ma Của Thần Trùng

Quàng A Tũn

215 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,408

Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma

Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma

Quàng A Tũn

185 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,151

Thầy Cúng Gangster

Thầy Cúng Gangster

Quàng A Tũn

186 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,106

Báo Thù Cả Họ

Báo Thù Cả Họ

Quàng A Tũn

167 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,204

Chuyện Ma Làng Mật

Chuyện Ma Làng Mật

Quàng A Tũn

202 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,097

Đạo Mộ Lương Vương

Đạo Mộ Lương Vương

Quàng A Tũn

130 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 1,403


Gò Tướng Cướp

Gò Tướng Cướp

Quàng A Tũn

205 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,122

Pháp Sư Luân Hồi 2

Pháp Sư Luân Hồi 2

Quàng A Tũn

262 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,583

Bóng Quỷ Ở Trong Vườn

Bóng Quỷ Ở Trong Vườn

Quàng A Tũn

155 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 771

Bí Mật Trong Trang Nhật Ký

Bí Mật Trong Trang Nhật Ký

Quàng A Tũn

244 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 805

Thầy Luận Lác bắt hồn MayLoi

Thầy Luận Lác bắt hồn MayLoi

Quàng A Tũn

137 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 683

Hồn Thiêng Sông Núi

Hồn Thiêng Sông Núi

Quàng A Tũn

205 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 874

Đào Mộ Yểm Bùa

Đào Mộ Yểm Bùa

Quàng A Tũn

191 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,391

Pháp Sư Luân Hồi

Pháp Sư Luân Hồi

Quàng A Tũn

249 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,309

Cậu Tẩy Bắt Tà Linh Ở Thái Nguyên

Cậu Tẩy Bắt Tà Linh Ở Thái Nguyên

Quàng A Tũn

289 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,987

Cậu Tẩy Buôn Than Thổ Phỉ Quảng Ninh

Cậu Tẩy Buôn Than Thổ Phỉ Quảng Ninh

Quàng A Tũn

315 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,546

Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất Ở Bắc Ninh

Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất Ở Bắc Ninh

Quàng A Tũn

261 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,370

Cậu Tẩy Bắt Vong Bà Cô Ở Ninh Bình

Cậu Tẩy Bắt Vong Bà Cô Ở Ninh Bình

Quàng A Tũn

271 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,658