Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

136 đánh giá

 53 phần
 Lượt nghe: 9,222

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Quàng A Tũn

78 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 3,977

Con Gái Nhà Phú Ông

Con Gái Nhà Phú Ông

Quàng A Tũn

82 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 4,151

Khế Ước Bán Dâu

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn

94 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 5,287

Cô Gái Nhà Bên

Cô Gái Nhà Bên

Quàng A Tũn

75 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 2,407

Phong Thủy Huyệt

Phong Thủy Huyệt

Quàng A Tũn

81 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 3,578

Tết Âm Hồn

Tết Âm Hồn

Quàng A Tũn

77 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 3,346

Ngủ Trong Quỷ Trạch

Ngủ Trong Quỷ Trạch

Quàng A Tũn

77 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 1,877


Tiên Phủ Tu Tiên

Tiên Phủ Tu Tiên

Quàng A Tũn

811 đánh giá

 76 phần
 Lượt nghe: 21,857

Đồ Đệ Diêm Vương

Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn

82 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 5,396

Bán Thai Nhi Luyện Ngải

Bán Thai Nhi Luyện Ngải

Quàng A Tũn

64 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 3,303

Cậu Tẩy Đi Miền Tây

Cậu Tẩy Đi Miền Tây

Quàng A Tũn

166 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 4,819

Đốt Pháo Đuổi Ma

Đốt Pháo Đuổi Ma

Quàng A Tũn

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,409

Lão Tam Lão Tứ Đón Tết

Lão Tam Lão Tứ Đón Tết

Quàng A Tũn

77 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,832

Người Chồng Gia Trưởng

Người Chồng Gia Trưởng

Quàng A Tũn

64 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,595

Huyết Tửu

Huyết Tửu

Quàng A Tũn

66 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,950

Chị Dâu Đã Mất

Chị Dâu Đã Mất

Quàng A Tũn

75 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 3,316

Oan Hồn Ở Trung Tâm Huấn Luyện

Oan Hồn Ở Trung Tâm Huấn Luyện

Quàng A Tũn

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,860

Người Thủ Mộ Già

Người Thủ Mộ Già

Quàng A Tũn

73 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,538

Pháp Sư Đen 11: Huyền Môn Uy Nghiêm

Pháp Sư Đen 11: Huyền Môn Uy Nghiêm

Quàng A Tũn

76 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 2,714