Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Pháp Sư Đen 10: Đại Nạn Huyền Không

Pháp Sư Đen 10: Đại Nạn Huyền Không

Quàng A Tũn

84 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,217

Quỷ Dữ Trong Ta

Quỷ Dữ Trong Ta

Quàng A Tũn

40 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,260

Ai Là Con Ma Lai

Ai Là Con Ma Lai

Quàng A Tũn

43 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,797

Làng Lạ

Làng Lạ

Quàng A Tũn

70 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,309

Thầy Pháp Luyện Thần

Thầy Pháp Luyện Thần

Quàng A Tũn

67 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 2,433

Nghề Lái Xe Cứu Thương 115

Nghề Lái Xe Cứu Thương 115

Quàng A Tũn

85 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 3,115

Vũ Điệu Của Máu

Vũ Điệu Của Máu

Quàng A Tũn

75 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,740

Truyền Nhân 7 Đời Đạo Sĩ Thất Sơn

Truyền Nhân 7 Đời Đạo Sĩ Thất Sơn

Quàng A Tũn

68 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 3,066


Lão Tam Lão Tứ Diệt Ngạ Quỷ Ở Hưng Hà Thái Bình

Lão Tam Lão Tứ Diệt Ngạ Quỷ Ở Hưng Hà Thái Bình

Quàng A Tũn

73 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,043

Trêu Ma

Trêu Ma

Quàng A Tũn

73 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,563

Những Mảng Tối Cuộc Đời

Những Mảng Tối Cuộc Đời

Quàng A Tũn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,083

Ngủ Trong Quan Tài

Ngủ Trong Quan Tài

Quàng A Tũn

54 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,733

Cho Con Được Sống

Cho Con Được Sống

Quàng A Tũn

60 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,339

Đồng Tiền Oán Thù

Đồng Tiền Oán Thù

Quàng A Tũn

74 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,855

Ma Tàu Đòi Lấy Vợ

Ma Tàu Đòi Lấy Vợ

Quàng A Tũn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,281

Đêm Trăng Oán Hận

Đêm Trăng Oán Hận

Quàng A Tũn

82 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,764

Cậu Tẩy Đấu Pháp Bé Đỏ Ở Thanh Hóa

Cậu Tẩy Đấu Pháp Bé Đỏ Ở Thanh Hóa

Quàng A Tũn

148 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 5,084

Pháp Sư Thời Lê Phần 2 - Tung Hoành Dị Giới

Pháp Sư Thời Lê Phần 2 - Tung Hoành Dị Giới

Quàng A Tũn

100 đánh giá

 21 phần
 Lượt nghe: 6,323

Nghiệp Báo Khó Thoát

Nghiệp Báo Khó Thoát

Quàng A Tũn

46 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,769

Ngải Người Dao

Ngải Người Dao

Quàng A Tũn

83 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,963