Sắp xếp Audio
Quỷ Bụng

Quỷ Bụng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 984

Di Ảnh Người Chết

Di Ảnh Người Chết

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 953

Nghĩa Địa Thai Nhi

Nghĩa Địa Thai Nhi

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 858

Lòng Mẹ

Lòng Mẹ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 726

Lò Rèn Máu

Lò Rèn Máu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 804

Giai điệu cầu hồn

Giai điệu cầu hồn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 723

Hủ Tiếu Gõ

Hủ Tiếu Gõ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,106

Ác Nghiệp Hại Thân

Ác Nghiệp Hại Thân

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,104


Con Đò Lỡ Hẹn

Con Đò Lỡ Hẹn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,063

Di Nguyện Cuối Cùng

Di Nguyện Cuối Cùng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 948

Trùng Tang

Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 983

Tâm Nguyện Của Ma

Tâm Nguyện Của Ma

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 823

Một Kiếp Mồ Côi

Một Kiếp Mồ Côi

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 829

Oán Nghiệp Tình Si

Oán Nghiệp Tình Si

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 638

Bước Đường Cùng

Bước Đường Cùng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 982

Oan Hồn Dưới Sông

Oan Hồn Dưới Sông

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 593

Gọi Ma Xin Số

Gọi Ma Xin Số

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,327

Hai Đỗ Vệ Thi

Hai Đỗ Vệ Thi

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 743

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 923