Sắp xếp Audio
Mối Tình Loạn Luân Oan Nghiệt

Mối Tình Loạn Luân Oan Nghiệt

Quàng A Tũn

970 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 75,444

Cô Gái Lái Đò

Cô Gái Lái Đò

MC Anh Tú MC Đình Soạn

863 đánh giá

 21:58:38     17 phần
 Lượt nghe: 18,622

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

835 đánh giá

 09:09:56     8 phần
 Lượt nghe: 18,475

Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

MC Đình Soạn

759 đánh giá

 06:15:08     5 phần
 Lượt nghe: 14,825

Vong Hồn - MC Đình Soạn

Vong Hồn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

806 đánh giá

 06:52:54     6 phần
 Lượt nghe: 13,513

Bóng ma bên cửa sổ

Bóng ma bên cửa sổ

Nguyễn Ngọc Ngạn

2535 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 12,081

Chuyến xe buýt – Bãi đất hoang sau nhà

Chuyến xe buýt – Bãi đất hoang sau nhà

Nguyễn Ngọc Ngạn

1769 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 11,293

Lời Nguyền Trinh Nữ

Lời Nguyền Trinh Nữ

MC Đình Soạn

252 đánh giá

 19:00:58     14 phần
 Lượt nghe: 11,241


Oán Nghiệt Nàng Dâu

Oán Nghiệt Nàng Dâu

MC Duy Thuận

185 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 9,092

Đất Độc

Đất Độc

62 đánh giá

 02:36:57     4 phần
 Lượt nghe: 8,694

Trùng Lửa

Trùng Lửa

MC Đình Soạn

239 đánh giá

 08:17:16     6 phần
 Lượt nghe: 8,508

Câu Chuyện Ma Làng Quê

Câu Chuyện Ma Làng Quê

MC Đình Soạn

74 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 5,556

Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

MC Tiến Phong

593 đánh giá

 15:15:14     21 phần
 Lượt nghe: 5,396

Nhị Trùng Thân Tứ Trấn

Nhị Trùng Thân Tứ Trấn

MC Tuấn Anh

187 đánh giá

 16 phần
 Lượt nghe: 5,208

Thầy Pháp Bắt Ma

Thầy Pháp Bắt Ma

MC Phi Tùng

400 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,130

Con Nhà Thánh

Con Nhà Thánh

Quàng A Tũn

259 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 4,519

Chuyện Tâm Linh Làng Tôi - Truyện Kinh Dị

Chuyện Tâm Linh Làng Tôi - Truyện Kinh Dị

MC Anh Tú

76 đánh giá

 01:35:57     3 phần
 Lượt nghe: 4,412

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

MC Anh Tú

60 đánh giá

 00:38:35     1 phần
 Lượt nghe: 4,318

Pháp Sư Phượng Thánh đấu Hắc Bạch Vô Thường

Pháp Sư Phượng Thánh đấu Hắc Bạch Vô Thường

MC Nguyễn Huy

168 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 4,249

Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

MC Phi Tùng

383 đánh giá

 05:45:06     5 phần
 Lượt nghe: 4,022