Sắp xếp Audio
Quỷ Bụng

Quỷ Bụng

MC Đình Soạn

54 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,776

Di Ảnh Người Chết

Di Ảnh Người Chết

MC Đình Soạn

53 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,748

Nghĩa Địa Thai Nhi

Nghĩa Địa Thai Nhi

MC Nguyễn Huy

77 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,728

Lòng Mẹ

Lòng Mẹ

MC Nguyễn Huy

69 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,334

Lò Rèn Máu

Lò Rèn Máu

MC Nguyễn Huy

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,489

Giai điệu cầu hồn

Giai điệu cầu hồn

MC Nguyễn Huy

90 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,442

Hủ Tiếu Gõ

Hủ Tiếu Gõ

MC Nguyễn Huy

38 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,002

Ác Nghiệp Hại Thân

Ác Nghiệp Hại Thân

MC Nguyễn Huy

73 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,359


Quỷ Nhập Tràng Bán Đảo Thanh Đa

Quỷ Nhập Tràng Bán Đảo Thanh Đa

MC Nguyễn Huy

32 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,872

Con Đò Lỡ Hẹn

Con Đò Lỡ Hẹn

MC Nguyễn Huy

69 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,101

Di Nguyện Cuối Cùng

Di Nguyện Cuối Cùng

MC Nguyễn Huy

46 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,568

Trùng Tang

Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

57 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,957

Tâm Nguyện Của Ma

Tâm Nguyện Của Ma

MC Nguyễn Huy

48 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,445

Một Kiếp Mồ Côi

Một Kiếp Mồ Côi

MC Nguyễn Huy

45 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,503

Oán Nghiệp Tình Si

Oán Nghiệp Tình Si

MC Nguyễn Huy

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,470

Bước Đường Cùng

Bước Đường Cùng

MC Nguyễn Huy

62 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,919

Oan Hồn Dưới Sông

Oan Hồn Dưới Sông

MC Nguyễn Huy

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,149

Gọi Ma Xin Số

Gọi Ma Xin Số

MC Nguyễn Huy

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,153

Hai Đỗ Vệ Thi

Hai Đỗ Vệ Thi

MC Nguyễn Huy

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,548

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

MC Nguyễn Huy

57 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,539