Sắp xếp Audio
Quỷ Bụng

Quỷ Bụng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,327

Di Ảnh Người Chết

Di Ảnh Người Chết

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,313

Nghĩa Địa Thai Nhi

Nghĩa Địa Thai Nhi

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,280

Lòng Mẹ

Lòng Mẹ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 976

Lò Rèn Máu

Lò Rèn Máu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,074

Giai điệu cầu hồn

Giai điệu cầu hồn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,012

Hủ Tiếu Gõ

Hủ Tiếu Gõ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,536

Ác Nghiệp Hại Thân

Ác Nghiệp Hại Thân

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,542


Con Đò Lỡ Hẹn

Con Đò Lỡ Hẹn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,353

Di Nguyện Cuối Cùng

Di Nguyện Cuối Cùng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,293

Trùng Tang

Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,454

Tâm Nguyện Của Ma

Tâm Nguyện Của Ma

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,169

Một Kiếp Mồ Côi

Một Kiếp Mồ Côi

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,185

Oán Nghiệp Tình Si

Oán Nghiệp Tình Si

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 978

Bước Đường Cùng

Bước Đường Cùng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,427

Oan Hồn Dưới Sông

Oan Hồn Dưới Sông

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 882

Gọi Ma Xin Số

Gọi Ma Xin Số

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,744

Hai Đỗ Vệ Thi

Hai Đỗ Vệ Thi

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 992

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,188