Sắp xếp Audio
Thông Thiên Chi Lộ

Thông Thiên Chi Lộ

MC Phi Tùng

4450 đánh giá

 219 phần
 Lượt nghe: 57,252

Yêu Hồ Loạn Thế

Yêu Hồ Loạn Thế

MC Phi Tùng

3065 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 7,671

Tử Dương

Tử Dương

MC Phi Tùng

3705 đánh giá

 107 phần
 Lượt nghe: 24,084

Nhất Kiếp Tiên Phàm

Nhất Kiếp Tiên Phàm

MC Phi Tùng

3801 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 14,188

Bạch Hổ Tinh Quân

Bạch Hổ Tinh Quân

MC Phi Tùng

1400 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 9,743

Vũ Động Càn Khôn

Vũ Động Càn Khôn

MC Phi Tùng

3818 đánh giá

 285 phần
 Lượt nghe: 38,372

Hổ Lang Chi Sư

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng

907 đánh giá

 41 phần
 Lượt nghe: 10,069

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

MC Phi Tùng

1034 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 9,746


Tàn Bào

Tàn Bào

MC Phi Tùng

1958 đánh giá

 26 phần
 Lượt nghe: 19,556

Hoàng Đình

Hoàng Đình

MC Phi Tùng

1693 đánh giá

 80 phần
 Lượt nghe: 15,002

Côn Luân

Côn Luân

MC Phi Tùng

1140 đánh giá

 56 phần
 Lượt nghe: 33,505

Độc Chiến Thiên Nhai

Độc Chiến Thiên Nhai

MC Phi Tùng

837 đánh giá

 24 phần
 Lượt nghe: 9,489

Thiên Thần

Thiên Thần

MC Phi Tùng

1826 đánh giá

 124 phần
 Lượt nghe: 23,649

Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

MC Phi Tùng

2329 đánh giá

 12:51:27     25 phần
 Lượt nghe: 41,916

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

MC Phi Tùng

925 đánh giá

 08:33:16     12 phần
 Lượt nghe: 15,574

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

MC Phi Tùng

6460 đánh giá

 516 phần
 Lượt nghe: 203,201

Vận Hạn Cuối Năm

Vận Hạn Cuối Năm

MC Phi Tùng

384 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,545

Thầy Pháp Bắt Ma

Thầy Pháp Bắt Ma

MC Phi Tùng

398 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,102

Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

MC Phi Tùng

377 đánh giá

 05:45:06     5 phần
 Lượt nghe: 4,009

Truyện Ma Có Thật Của MC Phi Tùng

Truyện Ma Có Thật Của MC Phi Tùng

MC Phi Tùng

280 đánh giá

 01:47:51     1 phần
 Lượt nghe: 1,968