Sắp xếp Audio
Thông Thiên Chi Lộ

Thông Thiên Chi Lộ

MC Phi Tùng

1032 đánh giá

 46 phần
 Lượt nghe: 5,780

Yêu Hồ Loạn Thế

Yêu Hồ Loạn Thế

MC Phi Tùng

1356 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 4,122

Tử Dương

Tử Dương

MC Phi Tùng

1999 đánh giá

 107 phần
 Lượt nghe: 12,706

Nhất Kiếp Tiên Phàm

Nhất Kiếp Tiên Phàm

MC Phi Tùng

2271 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 8,932

Bạch Hổ Tinh Quân

Bạch Hổ Tinh Quân

MC Phi Tùng

767 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 6,186

Vũ Động Càn Khôn

Vũ Động Càn Khôn

MC Phi Tùng

1805 đánh giá

 285 phần
 Lượt nghe: 19,076

Hổ Lang Chi Sư

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng

443 đánh giá

 41 phần
 Lượt nghe: 7,868

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

MC Phi Tùng

462 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 7,420


Tàn Bào

Tàn Bào

MC Phi Tùng

871 đánh giá

 26 phần
 Lượt nghe: 12,536

Hoàng Đình

Hoàng Đình

MC Phi Tùng

753 đánh giá

 80 phần
 Lượt nghe: 10,197

Côn Luân

Côn Luân

MC Phi Tùng

496 đánh giá

 56 phần
 Lượt nghe: 24,292

Độc Chiến Thiên Nhai

Độc Chiến Thiên Nhai

MC Phi Tùng

402 đánh giá

 24 phần
 Lượt nghe: 7,734

Thiên Thần

Thiên Thần

MC Phi Tùng

873 đánh giá

 124 phần
 Lượt nghe: 17,748

Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

MC Phi Tùng

930 đánh giá

 12:51:27     25 phần
 Lượt nghe: 25,612

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

MC Phi Tùng

436 đánh giá

 08:33:16     12 phần
 Lượt nghe: 11,325

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

MC Phi Tùng

1933 đánh giá

 516 phần
 Lượt nghe: 99,024

Vận Hạn Cuối Năm

Vận Hạn Cuối Năm

MC Phi Tùng

166 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,163

Thầy Pháp Bắt Ma

Thầy Pháp Bắt Ma

MC Phi Tùng

179 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,398

Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

Pháp Sư Quỷ Mao Sơn - Truyện Ma

MC Phi Tùng

162 đánh giá

 05:45:06     5 phần
 Lượt nghe: 3,018

Truyện Ma Có Thật Của MC Phi Tùng

Truyện Ma Có Thật Của MC Phi Tùng

MC Phi Tùng

117 đánh giá

 01:47:51     1 phần
 Lượt nghe: 1,578