Sắp xếp Audio
Hắc Giang Độ Long

Hắc Giang Độ Long

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 6,217

Huyết Địch Lãng Tử

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh

 13 phần
 Lượt nghe: 1,115

Ma Đao Phật Chưởng

Ma Đao Phật Chưởng

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 3,379

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Ngũ Âm Phụng Kiếm

MC Viết Linh

 37 phần
 Lượt nghe: 3,012

Cừu Hận Huyết Lang

Cừu Hận Huyết Lang

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 3,004

Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

 10 phần
 Lượt nghe: 2,090

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 3,751

Hàng Long Thủ

Hàng Long Thủ

MC Viết Linh

 11 phần
 Lượt nghe: 1,991


Cửu Chuyển Âm Ma Công

Cửu Chuyển Âm Ma Công

MC Viết Linh

 07:36:53     20 phần
 Lượt nghe: 3,122

Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh

 01:42:06     14 phần
 Lượt nghe: 3,099

Hắc Kiếm Môn

Hắc Kiếm Môn

MC Viết Linh

 01:47:45     24 phần
 Lượt nghe: 3,959

Huyền Công Tà Phật

Huyền Công Tà Phật

MC Viết Linh

 06:23:18     17 phần
 Lượt nghe: 3,118

Thiếu Lâm Trường Hận

Thiếu Lâm Trường Hận

MC Viết Linh

 00:55:25     9 phần
 Lượt nghe: 2,207

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 01:55:36     21 phần
 Lượt nghe: 4,022

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 00:54:29     15 phần
 Lượt nghe: 4,109

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

MC Viết Linh

 02:39:41     69 phần
 Lượt nghe: 9,757

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 05:05:57     32 phần
 Lượt nghe: 6,110

Võ Đang Nhất Kiếm

Võ Đang Nhất Kiếm

MC Viết Linh

 02:19:17     29 phần
 Lượt nghe: 5,542

Huyết Hoa Lục

Huyết Hoa Lục

MC Viết Linh

 02:48:27     17 phần
 Lượt nghe: 2,744

9 Hoàn Đạt Ma - Truyện Kiếm Hiệp

9 Hoàn Đạt Ma - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 00:56:29     11 phần
 Lượt nghe: 2,477