Sắp xếp Audio
Ngũ Tuyệt Ma Vương

Ngũ Tuyệt Ma Vương

MC Viết Linh

349 đánh giá

 42 phần
 Lượt nghe: 10,818

Nguyệt Dị Tinh Tà

Nguyệt Dị Tinh Tà

MC Viết Linh

487 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 8,760

Kim Giáp Môn

Kim Giáp Môn

MC Viết Linh

374 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 7,291

Hắc Giang Độ Long

Hắc Giang Độ Long

MC Viết Linh

273 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 6,996

Huyết Địch Lãng Tử

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh

310 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 6,688

Ma Đao Phật Chưởng

Ma Đao Phật Chưởng

MC Viết Linh

392 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 11,445

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Ngũ Âm Phụng Kiếm

MC Viết Linh

409 đánh giá

 37 phần
 Lượt nghe: 11,096

Cừu Hận Huyết Lang

Cừu Hận Huyết Lang

MC Viết Linh

350 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 8,244


Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

337 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 6,468

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh

305 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 8,924

Hàng Long Thủ

Hàng Long Thủ

MC Viết Linh

250 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 5,048

Cửu Chuyển Âm Ma Công

Cửu Chuyển Âm Ma Công

MC Viết Linh

369 đánh giá

 07:36:53     20 phần
 Lượt nghe: 8,378

Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh

233 đánh giá

 01:42:06     14 phần
 Lượt nghe: 7,394

Hắc Kiếm Môn

Hắc Kiếm Môn

MC Viết Linh

252 đánh giá

 01:47:45     24 phần
 Lượt nghe: 8,060

Huyền Công Tà Phật

Huyền Công Tà Phật

MC Viết Linh

286 đánh giá

 06:23:18     17 phần
 Lượt nghe: 6,571

Thiếu Lâm Trường Hận

Thiếu Lâm Trường Hận

MC Viết Linh

256 đánh giá

 00:55:25     9 phần
 Lượt nghe: 5,465

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

358 đánh giá

 01:55:36     21 phần
 Lượt nghe: 9,416

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

258 đánh giá

 00:54:29     15 phần
 Lượt nghe: 8,648

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

MC Viết Linh

442 đánh giá

 02:39:41     69 phần
 Lượt nghe: 25,333

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

433 đánh giá

 05:05:57     32 phần
 Lượt nghe: 13,177