Sắp xếp Audio
Hành Tẩu Âm Dương

Hành Tẩu Âm Dương

MC Viết Linh

73 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 795

Kiếm Rồng Sáo Phượng

Kiếm Rồng Sáo Phượng

MC Viết Linh

465 đánh giá

 29 phần
 Lượt nghe: 2,477

Nửa Cõi Sơn Hà

Nửa Cõi Sơn Hà

MC Viết Linh

260 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 1,831

Ngô Vương Bí Lục

Ngô Vương Bí Lục

MC Viết Linh

344 đánh giá

 43 phần
 Lượt nghe: 1,729

Bích Huyết Kim Thoa

Bích Huyết Kim Thoa

MC Viết Linh

553 đánh giá

 71 phần
 Lượt nghe: 4,971

Huyết Kiếm Ma Hoa

Huyết Kiếm Ma Hoa

MC Viết Linh

530 đánh giá

 32 phần
 Lượt nghe: 4,560

Cuồng Đao Hoạt Sát

Cuồng Đao Hoạt Sát

MC Viết Linh

318 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 1,580

Nhật Nguyệt Song Đao

Nhật Nguyệt Song Đao

MC Viết Linh

227 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 1,608


Cử Đao Đoạt Tình

Cử Đao Đoạt Tình

MC Viết Linh

195 đánh giá

 18 phần
 Lượt nghe: 1,065

Bảo Kiếm Kỳ Thư

Bảo Kiếm Kỳ Thư

MC Viết Linh

299 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 2,343

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Ngũ Tuyệt Ma Vương

MC Viết Linh

704 đánh giá

 42 phần
 Lượt nghe: 13,878

Nguyệt Dị Tinh Tà

Nguyệt Dị Tinh Tà

MC Viết Linh

950 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 11,094

Kim Giáp Môn

Kim Giáp Môn

MC Viết Linh

743 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 9,708

Hắc Giang Độ Long

Hắc Giang Độ Long

MC Viết Linh

602 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 8,445

Huyết Địch Lãng Tử

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh

626 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 8,234

Ma Đao Phật Chưởng

Ma Đao Phật Chưởng

MC Viết Linh

872 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 14,371

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Ngũ Âm Phụng Kiếm

MC Viết Linh

868 đánh giá

 37 phần
 Lượt nghe: 14,157

Cừu Hận Huyết Lang

Cừu Hận Huyết Lang

MC Viết Linh

797 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 10,896

Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

758 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 8,308

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh

680 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 11,859