Sắp xếp Audio
Ngũ Tuyệt Ma Vương

Ngũ Tuyệt Ma Vương

MC Viết Linh

 42 phần
 Lượt nghe: 7,264

Nguyệt Dị Tinh Tà

Nguyệt Dị Tinh Tà

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 6,408

Kim Giáp Môn

Kim Giáp Môn

MC Viết Linh

 12 phần
 Lượt nghe: 5,207

Hắc Giang Độ Long

Hắc Giang Độ Long

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 5,810

Huyết Địch Lãng Tử

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh

 13 phần
 Lượt nghe: 5,391

Ma Đao Phật Chưởng

Ma Đao Phật Chưởng

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 9,132

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Ngũ Âm Phụng Kiếm

MC Viết Linh

 37 phần
 Lượt nghe: 8,828

Cừu Hận Huyết Lang

Cừu Hận Huyết Lang

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 6,334


Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

 10 phần
 Lượt nghe: 4,819

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 6,922

Hàng Long Thủ

Hàng Long Thủ

MC Viết Linh

 11 phần
 Lượt nghe: 4,006

Cửu Chuyển Âm Ma Công

Cửu Chuyển Âm Ma Công

MC Viết Linh

 07:36:53     20 phần
 Lượt nghe: 6,524

Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh

 01:42:06     14 phần
 Lượt nghe: 5,938

Hắc Kiếm Môn

Hắc Kiếm Môn

MC Viết Linh

 01:47:45     24 phần
 Lượt nghe: 6,582

Huyền Công Tà Phật

Huyền Công Tà Phật

MC Viết Linh

 06:23:18     17 phần
 Lượt nghe: 5,256

Thiếu Lâm Trường Hận

Thiếu Lâm Trường Hận

MC Viết Linh

 00:55:25     9 phần
 Lượt nghe: 4,234

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 01:55:36     21 phần
 Lượt nghe: 7,097

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 00:54:29     15 phần
 Lượt nghe: 7,099

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

MC Viết Linh

 02:39:41     69 phần
 Lượt nghe: 18,231

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 05:05:57     32 phần
 Lượt nghe: 10,177