Sắp xếp Audio
Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

MC Kim Thanh

 5 phần
 Lượt nghe: 5,077

Yêu Thương Nơi Anh

Yêu Thương Nơi Anh

MC Anh Sa

 17 phần
 Lượt nghe: 5,877

Kiếp Chồng Chung

Kiếp Chồng Chung

MC Kim Thanh

 7 phần
 Lượt nghe: 4,981

Tình Si - MC Tâm An

Tình Si - MC Tâm An

MC Tâm An

 10 phần
 Lượt nghe: 5,306

Đi Qua Vụn Vỡ

Đi Qua Vụn Vỡ

MC Tâm An

 11 phần
 Lượt nghe: 4,875

Lấy Chồng Khùng

Lấy Chồng Khùng

MC Kim Thanh

 5 phần
 Lượt nghe: 5,514

Thế Giới Của Anh

Thế Giới Của Anh

MC Anh Sa

 7 phần
 Lượt nghe: 3,643

Hồ Ly Giăng Bẫy

Hồ Ly Giăng Bẫy

MC Tâm An

 4 phần
 Lượt nghe: 3,594


Sếp À Đừng Mà

Sếp À Đừng Mà

MC Nguyễn Hoa

 11 phần
 Lượt nghe: 5,763

Cuộc Chiến Nhân Tình

Cuộc Chiến Nhân Tình

MC Tâm An

 9 phần
 Lượt nghe: 4,801

Duyên Phận Lỡ Làng

Duyên Phận Lỡ Làng

MC Anh Sa

 5 phần
 Lượt nghe: 2,876

Đừng Mà...Nốt Lần Này Thôi

Đừng Mà...Nốt Lần Này Thôi

MC Thu Huệ

 13 phần
 Lượt nghe: 8,982

Ở Đợ Gán Nợ

Ở Đợ Gán Nợ

MC Kim Thanh

 6 phần
 Lượt nghe: 4,506

Tình Anh Duyên Em

Tình Anh Duyên Em

MC Anh Sa

 4 phần
 Lượt nghe: 2,577

Duyên Nợ Tình Thù

Duyên Nợ Tình Thù

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 3,295

Làm Vợ Cậu Hai

Làm Vợ Cậu Hai

MC Kim Thanh

 01:44:34     7 phần
 Lượt nghe: 4,979

Bước Nhầm Chốn Hào Môn

Bước Nhầm Chốn Hào Môn

MC Tâm An

 03:18:48     10 phần
 Lượt nghe: 5,606

2 Lần Đêm Tân Hôn

2 Lần Đêm Tân Hôn

MC Nguyễn Hoa

 03:40:33     7 phần
 Lượt nghe: 4,113

Chuyện Vợ Chồng Trẻ

Chuyện Vợ Chồng Trẻ

MC Kim Thanh

 02:48:11     2 phần
 Lượt nghe: 3,804

Mợ Hiền

Mợ Hiền

MC Anh Sa

 00:56:51     11 phần
 Lượt nghe: 4,669