Sắp xếp Audio

MC Quỳnh Hương

Một Đêm Với Vợ Cũ

Một Đêm Với Vợ Cũ

MC Quỳnh Hương

286 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 3,150

Mùi Đời Gái 18

Mùi Đời Gái 18

MC Quỳnh Hương

233 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,414

Đò Lỡ

Đò Lỡ

MC Quỳnh Hương

365 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,030

Cô Dâu Thứ 13

Cô Dâu Thứ 13

MC Quỳnh Hương

430 đánh giá

 04:15:07     8 phần
 Lượt nghe: 9,746

Vượt Biên

Vượt Biên

MC Quỳnh Hương

506 đánh giá

 03:39:42     10 phần
 Lượt nghe: 8,480

Tình Chị Duyên Em

Tình Chị Duyên Em

MC Quỳnh Hương

452 đánh giá

 05:04:37     11 phần
 Lượt nghe: 10,178

Con Gái Ông Trùm

Con Gái Ông Trùm

MC Quỳnh Hương

470 đánh giá

 03:56:06     10 phần
 Lượt nghe: 13,544

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

MC Quỳnh Hương

376 đánh giá

 02:28:19     8 phần
 Lượt nghe: 7,723


Cô Dâu Hà Nội

Cô Dâu Hà Nội

MC Quỳnh Hương

525 đánh giá

 06:11:13     9 phần
 Lượt nghe: 15,482

Muốn Vợ

Muốn Vợ

MC Quỳnh Hương

259 đánh giá

 01:11:51     6 phần
 Lượt nghe: 5,567

Đòi Lấy Vợ Đẹp

Đòi Lấy Vợ Đẹp

MC Quỳnh Hương

207 đánh giá

 04:17:53     4 phần
 Lượt nghe: 3,215

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

MC Quỳnh Hương

335 đánh giá

 10:56:04     14 phần
 Lượt nghe: 7,163

Cậu Chủ Khó Chiều

Cậu Chủ Khó Chiều

MC Quỳnh Hương

279 đánh giá

 03:23:59     3 phần
 Lượt nghe: 7,549

Chàng Phi Công Trẻ

Chàng Phi Công Trẻ

MC Quỳnh Hương

266 đánh giá

 05:42:25     8 phần
 Lượt nghe: 6,590

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

MC Quỳnh Hương

473 đánh giá

 03:44:35     5 phần
 Lượt nghe: 9,742

Chuyện Tình Ba Người

Chuyện Tình Ba Người

MC Quỳnh Hương

204 đánh giá

 01:12:29     5 phần
 Lượt nghe: 3,017

Bí Mật Của Em

Bí Mật Của Em

MC Quỳnh Hương

475 đánh giá

 02:12:56     6 phần
 Lượt nghe: 7,089

Cô Vợ Danh Nghĩa

Cô Vợ Danh Nghĩa

MC Quỳnh Hương

474 đánh giá

 05:21:05     9 phần
 Lượt nghe: 9,384

Yêu Thầm Cháu Dâu

Yêu Thầm Cháu Dâu

MC Quỳnh Hương

486 đánh giá

 02:40:00     8 phần
 Lượt nghe: 8,870