Sắp xếp Audio
Đò Lỡ

Đò Lỡ

MC Quỳnh Hương

 02:06:17     6 phần
 Lượt nghe: 1,789

Cô Dâu Thứ 13

Cô Dâu Thứ 13

MC Quỳnh Hương

 04:15:07     8 phần
 Lượt nghe: 2,740

Vượt Biên

Vượt Biên

MC Quỳnh Hương

 03:39:42     10 phần
 Lượt nghe: 2,335

Tình Chị Duyên Em

Tình Chị Duyên Em

MC Quỳnh Hương

 05:04:37     11 phần
 Lượt nghe: 2,944

Con Gái Ông Trùm

Con Gái Ông Trùm

MC Quỳnh Hương

 03:56:06     10 phần
 Lượt nghe: 3,670

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

MC Quỳnh Hương

 02:28:19     8 phần
 Lượt nghe: 2,375

Cô Dâu Hà Nội

Cô Dâu Hà Nội

MC Quỳnh Hương

 06:11:13     9 phần
 Lượt nghe: 3,021

Muốn Vợ

Muốn Vợ

MC Quỳnh Hương

 01:11:51     6 phần
 Lượt nghe: 1,849


Đòi Lấy Vợ Đẹp

Đòi Lấy Vợ Đẹp

MC Quỳnh Hương

 04:17:53     4 phần
 Lượt nghe: 1,058

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

MC Quỳnh Hương

 10:56:04     14 phần
 Lượt nghe: 1,858

Cậu Chủ Khó Chiều

Cậu Chủ Khó Chiều

MC Quỳnh Hương

 03:23:59     3 phần
 Lượt nghe: 1,783

Chàng Phi Công Trẻ

Chàng Phi Công Trẻ

MC Quỳnh Hương

 05:42:25     8 phần
 Lượt nghe: 1,834

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

MC Quỳnh Hương

 03:44:35     5 phần
 Lượt nghe: 3,016

Chuyện Tình Ba Người

Chuyện Tình Ba Người

MC Quỳnh Hương

 01:12:29     5 phần
 Lượt nghe: 777

Bí Mật Của Em

Bí Mật Của Em

MC Quỳnh Hương

 02:12:56     6 phần
 Lượt nghe: 1,732

Cô Vợ Danh Nghĩa

Cô Vợ Danh Nghĩa

MC Quỳnh Hương

 05:21:05     9 phần
 Lượt nghe: 2,347

Yêu Thầm Cháu Dâu

Yêu Thầm Cháu Dâu

MC Quỳnh Hương

 02:40:00     8 phần
 Lượt nghe: 2,225