Sắp xếp Audio
Mùi Đời Gái 18

Mùi Đời Gái 18

MC Quỳnh Hương

 1 phần
 Lượt nghe: 906

Đò Lỡ

Đò Lỡ

MC Quỳnh Hương

 1 phần
 Lượt nghe: 3,685

Cô Dâu Thứ 13

Cô Dâu Thứ 13

MC Quỳnh Hương

 04:15:07     8 phần
 Lượt nghe: 5,465

Vượt Biên

Vượt Biên

MC Quỳnh Hương

 03:39:42     10 phần
 Lượt nghe: 4,503

Tình Chị Duyên Em

Tình Chị Duyên Em

MC Quỳnh Hương

 05:04:37     11 phần
 Lượt nghe: 5,846

Con Gái Ông Trùm

Con Gái Ông Trùm

MC Quỳnh Hương

 03:56:06     10 phần
 Lượt nghe: 7,339

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

MC Quỳnh Hương

 02:28:19     8 phần
 Lượt nghe: 4,540

Cô Dâu Hà Nội

Cô Dâu Hà Nội

MC Quỳnh Hương

 06:11:13     9 phần
 Lượt nghe: 5,828


Muốn Vợ

Muốn Vợ

MC Quỳnh Hương

 01:11:51     6 phần
 Lượt nghe: 3,460

Đòi Lấy Vợ Đẹp

Đòi Lấy Vợ Đẹp

MC Quỳnh Hương

 04:17:53     4 phần
 Lượt nghe: 2,066

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

MC Quỳnh Hương

 10:56:04     14 phần
 Lượt nghe: 4,187

Cậu Chủ Khó Chiều

Cậu Chủ Khó Chiều

MC Quỳnh Hương

 03:23:59     3 phần
 Lượt nghe: 4,044

Chàng Phi Công Trẻ

Chàng Phi Công Trẻ

MC Quỳnh Hương

 05:42:25     8 phần
 Lượt nghe: 3,470

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

MC Quỳnh Hương

 03:44:35     5 phần
 Lượt nghe: 5,786

Chuyện Tình Ba Người

Chuyện Tình Ba Người

MC Quỳnh Hương

 01:12:29     5 phần
 Lượt nghe: 1,760

Bí Mật Của Em

Bí Mật Của Em

MC Quỳnh Hương

 02:12:56     6 phần
 Lượt nghe: 4,157

Cô Vợ Danh Nghĩa

Cô Vợ Danh Nghĩa

MC Quỳnh Hương

 05:21:05     9 phần
 Lượt nghe: 5,130

Yêu Thầm Cháu Dâu

Yêu Thầm Cháu Dâu

MC Quỳnh Hương

 02:40:00     8 phần
 Lượt nghe: 4,935