Sắp xếp Audio
Một Đêm Với Vợ Cũ

Một Đêm Với Vợ Cũ

MC Quỳnh Hương

153 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,725

Mùi Đời Gái 18

Mùi Đời Gái 18

MC Quỳnh Hương

100 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,969

Đò Lỡ

Đò Lỡ

MC Quỳnh Hương

152 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 4,773

Cô Dâu Thứ 13

Cô Dâu Thứ 13

MC Quỳnh Hương

171 đánh giá

 04:15:07     8 phần
 Lượt nghe: 7,412

Vượt Biên

Vượt Biên

MC Quỳnh Hương

207 đánh giá

 03:39:42     10 phần
 Lượt nghe: 6,177

Tình Chị Duyên Em

Tình Chị Duyên Em

MC Quỳnh Hương

190 đánh giá

 05:04:37     11 phần
 Lượt nghe: 7,592

Con Gái Ông Trùm

Con Gái Ông Trùm

MC Quỳnh Hương

166 đánh giá

 03:56:06     10 phần
 Lượt nghe: 9,995

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

Khi Cỏ Non Gặp Phải Trâu Già

MC Quỳnh Hương

139 đánh giá

 02:28:19     8 phần
 Lượt nghe: 5,651


Cô Dâu Hà Nội

Cô Dâu Hà Nội

MC Quỳnh Hương

199 đánh giá

 06:11:13     9 phần
 Lượt nghe: 11,097

Muốn Vợ

Muốn Vợ

MC Quỳnh Hương

109 đánh giá

 01:11:51     6 phần
 Lượt nghe: 4,346

Đòi Lấy Vợ Đẹp

Đòi Lấy Vợ Đẹp

MC Quỳnh Hương

92 đánh giá

 04:17:53     4 phần
 Lượt nghe: 2,573

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

Cô Con Dâu Vàng Ngọc

MC Quỳnh Hương

154 đánh giá

 10:56:04     14 phần
 Lượt nghe: 5,464

Cậu Chủ Khó Chiều

Cậu Chủ Khó Chiều

MC Quỳnh Hương

115 đánh giá

 03:23:59     3 phần
 Lượt nghe: 5,479

Chàng Phi Công Trẻ

Chàng Phi Công Trẻ

MC Quỳnh Hương

98 đánh giá

 05:42:25     8 phần
 Lượt nghe: 4,709

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

Tuổi 20 Cùng Cha Dượng

MC Quỳnh Hương

155 đánh giá

 03:44:35     5 phần
 Lượt nghe: 7,408

Chuyện Tình Ba Người

Chuyện Tình Ba Người

MC Quỳnh Hương

90 đánh giá

 01:12:29     5 phần
 Lượt nghe: 2,309

Bí Mật Của Em

Bí Mật Của Em

MC Quỳnh Hương

199 đánh giá

 02:12:56     6 phần
 Lượt nghe: 5,520

Cô Vợ Danh Nghĩa

Cô Vợ Danh Nghĩa

MC Quỳnh Hương

184 đánh giá

 05:21:05     9 phần
 Lượt nghe: 7,078

Yêu Thầm Cháu Dâu

Yêu Thầm Cháu Dâu

MC Quỳnh Hương

182 đánh giá

 02:40:00     8 phần
 Lượt nghe: 6,237