Sắp xếp Audio
Nàng Dâu Quê

Nàng Dâu Quê

MC Anh Sa

 4 phần
 Lượt nghe: 1,058

Nước Mắt Hận Thù

Nước Mắt Hận Thù

MC Anh Sa

 10 phần
 Lượt nghe: 1,351

Lấy Chồng Đa Nhân Cách

Lấy Chồng Đa Nhân Cách

MC Anh Sa

 11 phần
 Lượt nghe: 1,152

Tình Một Đêm

Tình Một Đêm

MC Anh Sa

 12 phần
 Lượt nghe: 5,803

Tráo Phận Đổi Tình

Tráo Phận Đổi Tình

MC Anh Sa

 11 phần
 Lượt nghe: 4,117

Tâm Sự Của Một Con Đĩ

Tâm Sự Của Một Con Đĩ

MC Anh Sa

 1 phần
 Lượt nghe: 2,441

Nàng Dâu Thời 4.0

Nàng Dâu Thời 4.0

MC Anh Sa

 2 phần
 Lượt nghe: 2,016

Định Mệnh Là Đau Thương

Định Mệnh Là Đau Thương

MC Anh Sa

 11 phần
 Lượt nghe: 4,254


Yêu Thương Nơi Anh

Yêu Thương Nơi Anh

MC Anh Sa

 17 phần
 Lượt nghe: 4,581

Thế Giới Của Anh

Thế Giới Của Anh

MC Anh Sa

 7 phần
 Lượt nghe: 2,678

Một Kiếp Nhân Duyên

Một Kiếp Nhân Duyên

MC Anh Sa

 7 phần
 Lượt nghe: 2,944

Duyên Phận Lỡ Làng

Duyên Phận Lỡ Làng

MC Anh Sa

 5 phần
 Lượt nghe: 2,157

Tình Anh Duyên Em

Tình Anh Duyên Em

MC Anh Sa

 4 phần
 Lượt nghe: 1,889

Mợ Hiền

Mợ Hiền

MC Anh Sa

 00:56:51     11 phần
 Lượt nghe: 3,209

Đánh Cược Vận Mệnh

Đánh Cược Vận Mệnh

MC Anh Sa

 00:57:47     18 phần
 Lượt nghe: 4,544

Khi Bình Yên Trở Về

Khi Bình Yên Trở Về

MC Anh Sa

 00:57:07     8 phần
 Lượt nghe: 2,403

Vượt Qua Ranh Giới

Vượt Qua Ranh Giới

MC Anh Sa

 00:57:20     12 phần
 Lượt nghe: 3,912

Hợp Đồng Duyên Phận

Hợp Đồng Duyên Phận

MC Anh Sa

 01:06:28     6 phần
 Lượt nghe: 3,928

Nàng Dâu Thời 4.0

Nàng Dâu Thời 4.0

MC Anh Sa

 01:23:48     2 phần
 Lượt nghe: 1,970

Vỏ Bọc Kim Tiền

Vỏ Bọc Kim Tiền

MC Anh Sa

 01:06:47     8 phần
 Lượt nghe: 3,580