Sắp xếp Audio

MC Anh Sa

Ánh Mắt Đa Tình

Ánh Mắt Đa Tình

MC Anh Sa

110 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 580

Gái Một Lần Đò

Gái Một Lần Đò

MC Anh Sa

57 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 7,467

Vợ Mới Vợ Cũ

Vợ Mới Vợ Cũ

MC Anh Sa

109 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 7,114

Hơn Cả Chữ Yêu

Hơn Cả Chữ Yêu

MC Anh Sa

164 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 1,368

Người Cũ Ta Còn Thương

Người Cũ Ta Còn Thương

MC Anh Sa

792 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 5,372

Một Đời Yêu Thương

Một Đời Yêu Thương

MC Anh Sa

695 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 4,063

Màu Nước Mắt

Màu Nước Mắt

MC Anh Sa

556 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,407

Ngục Tù Tình Yêu

Ngục Tù Tình Yêu

MC Anh Sa

547 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 4,444


Đánh Ghen

Đánh Ghen

MC Anh Sa

744 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 3,916

Bà Trùm

Bà Trùm

MC Anh Sa

788 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 4,075

Với Lấy Hạnh Phúc

Với Lấy Hạnh Phúc

MC Anh Sa

573 đánh giá

 23 phần
 Lượt nghe: 4,247

Một Thoáng Hương Yêu

Một Thoáng Hương Yêu

MC Anh Sa

517 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 3,998

Cướp Chồng

Cướp Chồng

MC Anh Sa

571 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 4,843

Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

MC Anh Sa

347 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 2,881

Cưới Chạy Bầu

Cưới Chạy Bầu

MC Anh Sa

431 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 4,336

Nàng Dâu Vàng

Nàng Dâu Vàng

MC Anh Sa

512 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 5,615

Sóng Gió Một Cuộc Tình

Sóng Gió Một Cuộc Tình

MC Anh Sa

418 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 4,440

Thói Đời

Thói Đời

MC Anh Sa

544 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 4,463

Chú Cháu Thích Lấy Chồng

Chú Cháu Thích Lấy Chồng

MC Anh Sa

489 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 7,594

Độc Chiếm

Độc Chiếm

MC Anh Sa

470 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 7,549