Sắp xếp Audio
Người Cũ Ta Còn Thương

Người Cũ Ta Còn Thương

MC Anh Sa

458 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 2,493

Một Đời Yêu Thương

Một Đời Yêu Thương

MC Anh Sa

393 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 1,796

Màu Nước Mắt

Màu Nước Mắt

MC Anh Sa

355 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 1,029

Ngục Tù Tình Yêu

Ngục Tù Tình Yêu

MC Anh Sa

204 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 1,195

Đánh Ghen

Đánh Ghen

MC Anh Sa

406 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,855

Bà Trùm

Bà Trùm

MC Anh Sa

380 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,864

Với Lấy Hạnh Phúc

Với Lấy Hạnh Phúc

MC Anh Sa

278 đánh giá

 23 phần
 Lượt nghe: 1,617

Một Thoáng Hương Yêu

Một Thoáng Hương Yêu

MC Anh Sa

188 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 2,299


Cướp Chồng

Cướp Chồng

MC Anh Sa

242 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,927

Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

MC Anh Sa

115 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,728

Cưới Chạy Bầu

Cưới Chạy Bầu

MC Anh Sa

181 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 2,692

Nàng Dâu Vàng

Nàng Dâu Vàng

MC Anh Sa

174 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 3,382

Sóng Gió Một Cuộc Tình

Sóng Gió Một Cuộc Tình

MC Anh Sa

180 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 2,821

Thói Đời

Thói Đời

MC Anh Sa

182 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,558

Chú Cháu Thích Lấy Chồng

Chú Cháu Thích Lấy Chồng

MC Anh Sa

205 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 4,514

Độc Chiếm

Độc Chiếm

MC Anh Sa

171 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 5,092

Yêu Giả Tình Thật

Yêu Giả Tình Thật

MC Anh Sa

134 đánh giá

 14 phần
 Lượt nghe: 6,520

Nàng Dâu Quê

Nàng Dâu Quê

MC Anh Sa

159 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 4,039

Nước Mắt Hận Thù

Nước Mắt Hận Thù

MC Anh Sa

149 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 4,312

Lấy Chồng Đa Nhân Cách

Lấy Chồng Đa Nhân Cách

MC Anh Sa

155 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 3,449