Sắp xếp Audio
Định Mệnh Là Đau Thương

Định Mệnh Là Đau Thương

MC Anh Sa

 11 phần
 Lượt nghe: 2,120

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

MC Kim Thanh

 5 phần
 Lượt nghe: 1,934

Cơn Mê Tình

Cơn Mê Tình

MC Tâm An

 7 phần
 Lượt nghe: 2,012

Yêu Thương Nơi Anh

Yêu Thương Nơi Anh

MC Anh Sa

 14 phần
 Lượt nghe: 2,614

Kiếp Chồng Chung

Kiếp Chồng Chung

MC Kim Thanh

 7 phần
 Lượt nghe: 1,642

Tình Si - MC Tâm An

Tình Si - MC Tâm An

MC Tâm An

 10 phần
 Lượt nghe: 2,172

Đi Qua Vụn Vỡ

Đi Qua Vụn Vỡ

MC Tâm An

 11 phần
 Lượt nghe: 2,252

Lần Đầu Của Cô Vợ Ngốc

Lần Đầu Của Cô Vợ Ngốc

MC Thanh Mai

 30 phần
 Lượt nghe: 4,595


Lấy Chồng Khùng

Lấy Chồng Khùng

MC Kim Thanh

 5 phần
 Lượt nghe: 2,034

Thế Giới Của Anh

Thế Giới Của Anh

MC Anh Sa

 7 phần
 Lượt nghe: 1,504

Hồ Ly Giăng Bẫy

Hồ Ly Giăng Bẫy

MC Tâm An

 4 phần
 Lượt nghe: 1,358

Sếp À Đừng Mà

Sếp À Đừng Mà

MC Nguyễn Hoa

 11 phần
 Lượt nghe: 2,511

Cuộc Chiến Nhân Tình

Cuộc Chiến Nhân Tình

MC Tâm An

 9 phần
 Lượt nghe: 2,138

Một Kiếp Nhân Duyên

Một Kiếp Nhân Duyên

MC Anh Sa

 7 phần
 Lượt nghe: 1,684

Ở Đợ Gán Nợ

Ở Đợ Gán Nợ

MC Kim Thanh

 6 phần
 Lượt nghe: 1,659

Tình Anh Duyên Em

Tình Anh Duyên Em

MC Anh Sa

 4 phần
 Lượt nghe: 886

Duyên Nợ Tình Thù

Duyên Nợ Tình Thù

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 1,161

Làm Vợ Cậu Hai

Làm Vợ Cậu Hai

MC Kim Thanh

 01:44:34     7 phần
 Lượt nghe: 2,183

Bước Nhầm Chốn Hào Môn

Bước Nhầm Chốn Hào Môn

MC Tâm An

 03:18:48     10 phần
 Lượt nghe: 2,262

2 Lần Đêm Tân Hôn

2 Lần Đêm Tân Hôn

MC Nguyễn Hoa

 03:40:33     7 phần
 Lượt nghe: 1,582