Sắp xếp Audio
Trong quan tài buồn

Trong quan tài buồn

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1594 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 61,547

Nước đục

Nước đục

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1410 đánh giá

 06:15:34     2 phần
 Lượt nghe: 42,266

Vì anh nên tôi ngoại tình

Vì anh nên tôi ngoại tình

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1371 đánh giá

 02:37:41     1 phần
 Lượt nghe: 38,746

Cõi đêm

Cõi đêm

Nguyễn Ngọc Ngạn

1259 đánh giá

 06:28:24     6 phần
 Lượt nghe: 35,597

Quay Trong Cơn Lốc

Quay Trong Cơn Lốc

Nguyễn Ngọc Ngạn

1889 đánh giá

 06:08:06     2 phần
 Lượt nghe: 32,565

Đếm những mảnh tình

Đếm những mảnh tình

Nguyễn Ngọc Ngạn

1043 đánh giá

 06:26:20     12 phần
 Lượt nghe: 27,493

Giấc mơ (Phần 2)

Giấc mơ (Phần 2)

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1741 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 25,494

Dòng mực cũ

Dòng mực cũ

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1389 đánh giá

 05:42:02     2 phần
 Lượt nghe: 22,663


Dấu Vết Ân Tình

Dấu Vết Ân Tình

MC Nguyễn Ngọc Ngạn MC Thanh Lan

2320 đánh giá

 00:55:38     1 phần
 Lượt nghe: 22,384

Ngày buồn cũng qua mau

Ngày buồn cũng qua mau

Nguyễn Ngọc Ngạn

1133 đánh giá

 05:00:56     2 phần
 Lượt nghe: 21,878

Nhìn quanh một mình

Nhìn quanh một mình

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1311 đánh giá

 06:10:23     2 phần
 Lượt nghe: 19,390

Đêm vắng

Đêm vắng

Nguyễn Ngọc Ngạn

1186 đánh giá

 00:00:00     1 phần
 Lượt nghe: 18,626

Đi thêm một bước

Đi thêm một bước

Nguyễn Ngọc Ngạn

992 đánh giá

 00:58:23     1 phần
 Lượt nghe: 16,320

Mây đen

Mây đen

Nguyễn Ngọc Ngạn

954 đánh giá

 01:05:11     1 phần
 Lượt nghe: 15,862

Thời vận

Thời vận

Nguyễn Ngọc Ngạn

1137 đánh giá

 00:00:00     1 phần
 Lượt nghe: 15,599

Bùa yêu

Bùa yêu

Nguyễn Ngọc Ngạn

791 đánh giá

 01:58:48     1 phần
 Lượt nghe: 15,519

Gà trống nuôi con

Gà trống nuôi con

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

828 đánh giá

 02:06:04     1 phần
 Lượt nghe: 14,887

Qua đường

Qua đường

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

841 đánh giá

 00:07:02     1 phần
 Lượt nghe: 14,659

Khu phố chợ trời

Khu phố chợ trời

Nguyễn Ngọc Ngạn

1019 đánh giá

 01:00:52     1 phần
 Lượt nghe: 14,609

Dòng sông hờ hững

Dòng sông hờ hững

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

921 đánh giá

 01:08:03     1 phần
 Lượt nghe: 14,043