Sắp xếp Audio
Cuồng Sát

Cuồng Sát

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,375

Con Rối Ma Quái

Con Rối Ma Quái

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,041

Khi Bình Yên Trở Về

Khi Bình Yên Trở Về

MC Anh Sa

 00:57:07     8 phần
 Lượt nghe: 1,306

Ả Đàn Bà Ma Quỷ

Ả Đàn Bà Ma Quỷ

MC Đình Soạn

 01:02:31     1 phần
 Lượt nghe: 698

Máu Nhuộm Trịnh Gia

Máu Nhuộm Trịnh Gia

MC Duy Thuận

 02:20:39     2 phần
 Lượt nghe: 6,790

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

MC Đình Soạn

 01:09:01     1 phần
 Lượt nghe: 6,638

Hồn Ma Giếng Cổ

Hồn Ma Giếng Cổ

MC Ngọc Lâm

 01:09:56     3 phần
 Lượt nghe: 7,967

Lưới Trời

Lưới Trời

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 7,899


Tọa Độ Chết

Tọa Độ Chết

MC Đình Soạn

 00:58:54     4 phần
 Lượt nghe: 5,383

Nghiệp Báo Nhà Họ Vương

Nghiệp Báo Nhà Họ Vương

MC Lam Phương

 3 phần
 Lượt nghe: 7,857

Ân Oán Tình Thù

Ân Oán Tình Thù

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 599

Làng Cao Bình

Làng Cao Bình

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,996

Tứ Nương Báo Thù

Tứ Nương Báo Thù

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 8,357

Bi Kịch Làng Hạ

Bi Kịch Làng Hạ

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 6,665

Vợ Hai Trả Nghiệp

Vợ Hai Trả Nghiệp

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 9,418

Xà Yêu

Xà Yêu

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,724

Bất Lương

Bất Lương

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 7,921

Tru Di Dị Án

Tru Di Dị Án

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,876

Oán Gọi Hồn Ai

Oán Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 5,256

Cuộc Mua Bán Tội Lỗi

Cuộc Mua Bán Tội Lỗi

MC Duy Thuận

 3 phần
 Lượt nghe: 8,004