Sắp xếp Audio
Trùng Tang

Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,656

Hình Hài Lang Sói

Hình Hài Lang Sói

MC Nguyễn Huy

 6 phần
 Lượt nghe: 902

Ba Lần Bỏ Con

Ba Lần Bỏ Con

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,347

Tiếng Khóc Đêm Trăng

Tiếng Khóc Đêm Trăng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,121

Cô Dâu Người Tàu

Cô Dâu Người Tàu

Quàng A Tũn

 01:03:40     3 phần
 Lượt nghe: 912

Mẹ Về Trong Gió

Mẹ Về Trong Gió

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 8,273

Chó Điên Báo Oán

Chó Điên Báo Oán

Quàng A Tũn

 01:01:55     2 phần
 Lượt nghe: 702

Rừng Ma

Rừng Ma

MC Nguyễn Huy

 5 phần
 Lượt nghe: 7,934


Kẻ Săn Người

Kẻ Săn Người

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 6,667

Hai Bộ Hài Cốt

Hai Bộ Hài Cốt

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 7,681

Người Lạ Đến Làng

Người Lạ Đến Làng

Âm Phong

 14 phần
 Lượt nghe: 7,795

Lột Xác Báo Thù

Lột Xác Báo Thù

MC Duy Thuận

 3 phần
 Lượt nghe: 5,281

Tân Nương Thứ 13

Tân Nương Thứ 13

MC Đình Soạn

 5 phần
 Lượt nghe: 586

Người Vợ Mặt Quỷ

Người Vợ Mặt Quỷ

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,973

Trùng Tang Báo Oán

Trùng Tang Báo Oán

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,217

3 Đời Bị Yểm Bùa

3 Đời Bị Yểm Bùa

MC Tuấn Anh

 4 phần
 Lượt nghe: 5,006

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 7,399

Lệ Máu

Lệ Máu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,710

Cuộc Gặp Đêm Giao Thừa

Cuộc Gặp Đêm Giao Thừa

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,723

Đạo Sĩ Nhân Gian

Đạo Sĩ Nhân Gian

MC Đình Soạn

 6 phần
 Lượt nghe: 880