Sắp xếp Audio
Nghề Khiêng Quan Tài

Nghề Khiêng Quan Tài

Âm Phong

50 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 4,678

Giải Trùng Ma Chó

Giải Trùng Ma Chó

Âm Phong

76 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,563

Mộ Bà Năm

Mộ Bà Năm

Âm Phong

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,226

Đọa Ngục

Đọa Ngục

Âm Phong

169 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,080

Người Lạ Đến Làng

Người Lạ Đến Làng

Âm Phong

118 đánh giá

 14 phần
 Lượt nghe: 2,888

Ru Lại Câu Hò

Ru Lại Câu Hò

Âm Phong

81 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 837

Nhân Duyên Tiền Kiếp

Nhân Duyên Tiền Kiếp

Âm Phong

62 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,896

Bến Đò Có Ma

Bến Đò Có Ma

Âm Phong

62 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,065


Người Cha Già

Người Cha Già

Âm Phong

60 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,170

Đào Mồ Quốc Mả

Đào Mồ Quốc Mả

Âm Phong

68 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,152

Thờ Thần Hay Thờ Quỷ

Thờ Thần Hay Thờ Quỷ

Âm Phong

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,134

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Âm Phong

48 đánh giá

 147 phần
 Lượt nghe: 3,306

Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

Âm Phong

108 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 974

Khác Máu Tanh Lòng

Khác Máu Tanh Lòng

Âm Phong

55 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,165

Nước Giếng N.guyền R.ủa

Nước Giếng N.guyền R.ủa

Âm Phong

37 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,184

Hồn Ma Trở Về

Hồn Ma Trở Về

Âm Phong

54 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,106

Oán Thù Năm Xưa

Oán Thù Năm Xưa

Âm Phong

52 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,311

Những Câu Chuyện Ngày Bé

Những Câu Chuyện Ngày Bé

Âm Phong

76 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,102

Lý Phùng Trả Nghiệp

Lý Phùng Trả Nghiệp

Âm Phong

25 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,130

Chuyện Cũ Làng Đông

Chuyện Cũ Làng Đông

Âm Phong

42 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,096