Sắp xếp Audio
Ngải Độc Tình Thù

Ngải Độc Tình Thù

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 584

Hà Bá Lên Bờ

Hà Bá Lên Bờ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 520

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 648

Nghề Vớt Xác

Nghề Vớt Xác

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 669

X.ác Treo Ngọn Tre

X.ác Treo Ngọn Tre

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,837

Nghiệp Oán Con Ở

Nghiệp Oán Con Ở

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,945

Kumanthong Cầu Con

Kumanthong Cầu Con

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,453

Lọ Sứ Nhốt Vong

Lọ Sứ Nhốt Vong

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,902


Vong Đất Độc

Vong Đất Độc

MC Đình Soạn

 01:12:10     1 phần
 Lượt nghe: 610

Tiếng Ma Gọi Hồn

Tiếng Ma Gọi Hồn

MC Đình Soạn

 01:11:20     1 phần
 Lượt nghe: 682

Oán Xà

Oán Xà

MC Đình Soạn

 01:06:29     1 phần
 Lượt nghe: 590

Vợ Tôi Là Tiên Nữ

Vợ Tôi Là Tiên Nữ

MC Nguyễn Huy

 01:08:27     1 phần
 Lượt nghe: 8,330

Gò Mối Hoang

Gò Mối Hoang

MC Lam Phương

 01:00:30     1 phần
 Lượt nghe: 5,536

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

 01:16:14     1 phần
 Lượt nghe: 9,307

Hồn Ma Báo Oán

Hồn Ma Báo Oán

MC Nguyễn Huy

 01:10:11     1 phần
 Lượt nghe: 9,121

Mộ Bà Năm

Mộ Bà Năm

Âm Phong

 1 phần
 Lượt nghe: 6,205

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,892

Đứa Con Nghịch Tử

Đứa Con Nghịch Tử

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,453

Kiếp Đỏ Đen

Kiếp Đỏ Đen

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 6,545

Cây Me Đầu Xóm

Cây Me Đầu Xóm

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,073