Sắp xếp Audio
Sống Sao Thác Vậy

Sống Sao Thác Vậy

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 9,052

Đêm Gọi Hồn

Đêm Gọi Hồn

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 7,160

Hồn Ma Hỏa Táng

Hồn Ma Hỏa Táng

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 8,730

Nỗi Oan Của Linh Hồn

Nỗi Oan Của Linh Hồn

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,405

Bóng Ma Quá Khứ

Bóng Ma Quá Khứ

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,874

Tội Nghiệp Oán Báo

Tội Nghiệp Oán Báo

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,264

Ngọc Nữ Trừ Tà

Ngọc Nữ Trừ Tà

MC Ngọc Lâm

 01:12:36     3 phần
 Lượt nghe: 9,759

Ngoại Tôi Là Ma Đói

Ngoại Tôi Là Ma Đói

MC Ngọc Lâm

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 7,683


Ngậm Ngải Tìm Trầm

Ngậm Ngải Tìm Trầm

MC Ngọc Lâm

 01:10:30     1 phần
 Lượt nghe: 7,419

Linh Hồn Quỷ Dữ

Linh Hồn Quỷ Dữ

MC Ngọc Lâm

 01:11:30     1 phần
 Lượt nghe: 7,636

Hồn Đào Báo Oán

Hồn Đào Báo Oán

MC Ngọc Lâm

 00:55:15     1 phần
 Lượt nghe: 8,815

Nữ Cản Thi

Nữ Cản Thi

MC Ngọc Lâm

 01:09:17     1 phần
 Lượt nghe: 5,056

Ma Điên

Ma Điên

MC Ngọc Lâm

 01:10:55     1 phần
 Lượt nghe: 8,159

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

MC Ngọc Lâm

 01:08:57     1 phần
 Lượt nghe: 9,046

Âm Hồn Na Lan

Âm Hồn Na Lan

MC Ngọc Lâm

 01:18:00     2 phần
 Lượt nghe: 7,699

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

MC Ngọc Lâm

 01:08:26     1 phần
 Lượt nghe: 8,462

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

 01:19:12     1 phần
 Lượt nghe: 7,976

Thịt Tao Có Ngon Không

Thịt Tao Có Ngon Không

MC Ngọc Lâm

 01:04:11     1 phần
 Lượt nghe: 5,049

Lòng Dạ Đàn Bà

Lòng Dạ Đàn Bà

MC Ngọc Lâm

 01:16:40     1 phần
 Lượt nghe: 1,017

Chết Trong Mộng

Chết Trong Mộng

MC Ngọc Lâm

 01:04:28     1 phần
 Lượt nghe: 6,587