Sắp xếp Audio
Thiên Văn

Thiên Văn

MC Ngọc Lâm

1163 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 5,344

Sống Sao Thác Vậy

Sống Sao Thác Vậy

MC Ngọc Lâm

83 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,653

Đêm Gọi Hồn

Đêm Gọi Hồn

MC Ngọc Lâm

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,627

Hồn Ma Hỏa Táng

Hồn Ma Hỏa Táng

MC Ngọc Lâm

76 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,566

Nỗi Oan Của Linh Hồn

Nỗi Oan Của Linh Hồn

MC Ngọc Lâm

66 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,249

Bóng Ma Quá Khứ

Bóng Ma Quá Khứ

MC Ngọc Lâm

61 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,184

Tội Nghiệp Oán Báo

Tội Nghiệp Oán Báo

MC Ngọc Lâm

85 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,568

Ngọc Nữ Trừ Tà

Ngọc Nữ Trừ Tà

MC Ngọc Lâm

63 đánh giá

 01:12:36     3 phần
 Lượt nghe: 975


Ngoại Tôi Là Ma Đói

Ngoại Tôi Là Ma Đói

MC Ngọc Lâm

47 đánh giá

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 1,212

Ngậm Ngải Tìm Trầm

Ngậm Ngải Tìm Trầm

MC Ngọc Lâm

68 đánh giá

 01:10:30     1 phần
 Lượt nghe: 1,712

Linh Hồn Quỷ Dữ

Linh Hồn Quỷ Dữ

MC Ngọc Lâm

39 đánh giá

 01:11:30     1 phần
 Lượt nghe: 1,305

Hồn Đào Báo Oán

Hồn Đào Báo Oán

MC Ngọc Lâm

73 đánh giá

 00:55:15     1 phần
 Lượt nghe: 1,335

Nữ Cản Thi

Nữ Cản Thi

MC Ngọc Lâm

22 đánh giá

 01:09:17     1 phần
 Lượt nghe: 919

Ma Điên

Ma Điên

MC Ngọc Lâm

73 đánh giá

 01:10:55     1 phần
 Lượt nghe: 2,286

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

MC Ngọc Lâm

59 đánh giá

 01:08:57     1 phần
 Lượt nghe: 1,542

Âm Hồn Na Lan

Âm Hồn Na Lan

MC Ngọc Lâm

44 đánh giá

 01:18:00     2 phần
 Lượt nghe: 842

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

MC Ngọc Lâm

36 đánh giá

 01:08:26     1 phần
 Lượt nghe: 1,321

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

71 đánh giá

 01:19:12     1 phần
 Lượt nghe: 1,034

Thịt Tao Có Ngon Không

Thịt Tao Có Ngon Không

MC Ngọc Lâm

71 đánh giá

 01:04:11     1 phần
 Lượt nghe: 1,533

Lòng Dạ Đàn Bà

Lòng Dạ Đàn Bà

MC Ngọc Lâm

66 đánh giá

 01:16:40     1 phần
 Lượt nghe: 2,815