Sắp xếp Audio
Sống Sao Thác Vậy

Sống Sao Thác Vậy

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 871

Đêm Gọi Hồn

Đêm Gọi Hồn

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 807

Hồn Ma Hỏa Táng

Hồn Ma Hỏa Táng

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 789

Nỗi Oan Của Linh Hồn

Nỗi Oan Của Linh Hồn

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 632

Bóng Ma Quá Khứ

Bóng Ma Quá Khứ

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 686

Tội Nghiệp Oán Báo

Tội Nghiệp Oán Báo

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 787

Ngọc Nữ Trừ Tà

Ngọc Nữ Trừ Tà

MC Ngọc Lâm

 01:12:36     3 phần
 Lượt nghe: 561

Ngoại Tôi Là Ma Đói

Ngoại Tôi Là Ma Đói

MC Ngọc Lâm

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 695


Ngậm Ngải Tìm Trầm

Ngậm Ngải Tìm Trầm

MC Ngọc Lâm

 01:10:30     1 phần
 Lượt nghe: 866

Linh Hồn Quỷ Dữ

Linh Hồn Quỷ Dữ

MC Ngọc Lâm

 01:11:30     1 phần
 Lượt nghe: 627

Hồn Đào Báo Oán

Hồn Đào Báo Oán

MC Ngọc Lâm

 00:55:15     1 phần
 Lượt nghe: 741

Nữ Cản Thi

Nữ Cản Thi

MC Ngọc Lâm

 01:09:17     1 phần
 Lượt nghe: 508

Ma Điên

Ma Điên

MC Ngọc Lâm

 01:10:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,095

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

MC Ngọc Lâm

 01:08:57     1 phần
 Lượt nghe: 801

Âm Hồn Na Lan

Âm Hồn Na Lan

MC Ngọc Lâm

 01:18:00     2 phần
 Lượt nghe: 9,690

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

MC Ngọc Lâm

 01:08:26     1 phần
 Lượt nghe: 743

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

 01:19:12     1 phần
 Lượt nghe: 619

Thịt Tao Có Ngon Không

Thịt Tao Có Ngon Không

MC Ngọc Lâm

 01:04:11     1 phần
 Lượt nghe: 915

Lòng Dạ Đàn Bà

Lòng Dạ Đàn Bà

MC Ngọc Lâm

 01:16:40     1 phần
 Lượt nghe: 1,613

Chết Trong Mộng

Chết Trong Mộng

MC Ngọc Lâm

 01:04:28     1 phần
 Lượt nghe: 664