Sắp xếp Audio
Thiên Văn

Thiên Văn

MC Ngọc Lâm

530 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 2,464

Sống Sao Thác Vậy

Sống Sao Thác Vậy

MC Ngọc Lâm

33 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,251

Đêm Gọi Hồn

Đêm Gọi Hồn

MC Ngọc Lâm

22 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,239

Hồn Ma Hỏa Táng

Hồn Ma Hỏa Táng

MC Ngọc Lâm

27 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,136

Nỗi Oan Của Linh Hồn

Nỗi Oan Của Linh Hồn

MC Ngọc Lâm

27 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 888

Bóng Ma Quá Khứ

Bóng Ma Quá Khứ

MC Ngọc Lâm

26 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 905

Tội Nghiệp Oán Báo

Tội Nghiệp Oán Báo

MC Ngọc Lâm

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,155

Ngọc Nữ Trừ Tà

Ngọc Nữ Trừ Tà

MC Ngọc Lâm

23 đánh giá

 01:12:36     3 phần
 Lượt nghe: 699


Ngoại Tôi Là Ma Đói

Ngoại Tôi Là Ma Đói

MC Ngọc Lâm

19 đánh giá

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 879

Ngậm Ngải Tìm Trầm

Ngậm Ngải Tìm Trầm

MC Ngọc Lâm

20 đánh giá

 01:10:30     1 phần
 Lượt nghe: 1,231

Linh Hồn Quỷ Dữ

Linh Hồn Quỷ Dữ

MC Ngọc Lâm

20 đánh giá

 01:11:30     1 phần
 Lượt nghe: 938

Hồn Đào Báo Oán

Hồn Đào Báo Oán

MC Ngọc Lâm

36 đánh giá

 00:55:15     1 phần
 Lượt nghe: 1,031

Nữ Cản Thi

Nữ Cản Thi

MC Ngọc Lâm

11 đánh giá

 01:09:17     1 phần
 Lượt nghe: 700

Ma Điên

Ma Điên

MC Ngọc Lâm

25 đánh giá

 01:10:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,495

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

MC Ngọc Lâm

26 đánh giá

 01:08:57     1 phần
 Lượt nghe: 1,127

Âm Hồn Na Lan

Âm Hồn Na Lan

MC Ngọc Lâm

20 đánh giá

 01:18:00     2 phần
 Lượt nghe: 633

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

MC Ngọc Lâm

15 đánh giá

 01:08:26     1 phần
 Lượt nghe: 1,057

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

31 đánh giá

 01:19:12     1 phần
 Lượt nghe: 793

Thịt Tao Có Ngon Không

Thịt Tao Có Ngon Không

MC Ngọc Lâm

35 đánh giá

 01:04:11     1 phần
 Lượt nghe: 1,210

Lòng Dạ Đàn Bà

Lòng Dạ Đàn Bà

MC Ngọc Lâm

27 đánh giá

 01:16:40     1 phần
 Lượt nghe: 2,130