Sắp xếp Audio
Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn

Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn

MC Đình Soạn

 7 phần
 Lượt nghe: 772

Huyết Thiềm Thừ

Huyết Thiềm Thừ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,180

Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần

Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,083

Rừng Kỳ Nam

Rừng Kỳ Nam

Quàng A Tũn

 01:41:35     2 phần
 Lượt nghe: 979

Ác Giả Ác Báo

Ác Giả Ác Báo

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,826

Giải Trùng Ma Chó

Giải Trùng Ma Chó

Âm Phong

 2 phần
 Lượt nghe: 6,922

Những Vong Quỷ Không Đ.ầu

Những Vong Quỷ Không Đ.ầu

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 8,674


Ma Gọi Hồn Ai

Ma Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,208

Pháp Sư Thời Lê

Pháp Sư Thời Lê

Quàng A Tũn

 02:18:12     37 phần
 Lượt nghe: 1,661

Hậu Lê Du Hành Ký

Hậu Lê Du Hành Ký

MC Đình Soạn

 37 phần
 Lượt nghe: 1,161

Nghiệp Báo Dòng Họ Sát Sinh

Nghiệp Báo Dòng Họ Sát Sinh

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 8,457

Mặt Nạ M.áu

Mặt Nạ M.áu

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 7,231

Lời Nguyền Xương Trắng

Lời Nguyền Xương Trắng

MC Duy Thuận

 3 phần
 Lượt nghe: 9,302

Sát Nhân Hề Quỷ

Sát Nhân Hề Quỷ

MC Tuấn Anh

 3 phần
 Lượt nghe: 6,596

7 Vong Hồn Rạch Gầm Xoài Mút

7 Vong Hồn Rạch Gầm Xoài Mút

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 9,894

Sao Quỷ Giáng Thế

Sao Quỷ Giáng Thế

Quàng A Tũn

 5 phần
 Lượt nghe: 6,692

Cổ Mộ Hang Lung Mụ

Cổ Mộ Hang Lung Mụ

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 9,616