Sắp xếp Audio
Một Nắm Đất Mồ

Một Nắm Đất Mồ

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 9,351

Vong hồn đêm khuya

Vong hồn đêm khuya

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,087

Huyết Hận

Huyết Hận

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,090

Câu Đùa Vạ Miệng

Câu Đùa Vạ Miệng

MC Ngọc Lâm

 01:07:00     1 phần
 Lượt nghe: 5,674

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

MC Đình Soạn

 01:03:05     1 phần
 Lượt nghe: 7,542

Căn Phòng Của Quỷ

Căn Phòng Của Quỷ

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,067

Trả Giá Oán Nghiệp

Trả Giá Oán Nghiệp

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 8,191

Mùi Tử Khí

Mùi Tử Khí

MC Ngọc Lâm

 5 phần
 Lượt nghe: 7,138


Tà Thuật Miêu Quỷ

Tà Thuật Miêu Quỷ

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,171

Lẩu rắn oan nghiệt

Lẩu rắn oan nghiệt

MC Ngọc Lâm

 2 phần
 Lượt nghe: 8,167

Người bạn không nên kết

Người bạn không nên kết

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 6,037

Ma Ở Vùng Kinh Tế

Ma Ở Vùng Kinh Tế

MC Đình Soạn

 00:56:45     1 phần
 Lượt nghe: 9,367

Bóng Ma Nhà Hàng Xóm

Bóng Ma Nhà Hàng Xóm

MC Đình Soạn

 01:26:29     1 phần
 Lượt nghe: 9,444