Sắp xếp Audio
Mùa Rơm Gặp Quỷ

Mùa Rơm Gặp Quỷ

MC Đình Soạn

 01:25:43     1 phần
 Lượt nghe: 660

Hồn Ma Hỏa Táng

Hồn Ma Hỏa Táng

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,435

Truyền Nhân Trừ Ma Diệt Quỷ

Truyền Nhân Trừ Ma Diệt Quỷ

MC Đình Soạn

 01:28:27     1 phần
 Lượt nghe: 670

Ngoại Tôi Là Ma Đói

Ngoại Tôi Là Ma Đói

MC Ngọc Lâm

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 9,467

Điềm Báo Chết

Điềm Báo Chết

MC Đình Soạn

 01:16:36     1 phần
 Lượt nghe: 672

Nghiệp Báo Cô Phượng

Nghiệp Báo Cô Phượng

MC Ngọc Lâm

 01:16:58     1 phần
 Lượt nghe: 7,461

Nhập Xác Mẹ Vợ

Nhập Xác Mẹ Vợ

MC Ngọc Lâm

 01:28:15     1 phần
 Lượt nghe: 7,467

Cõng Ma Nặng Lưng

Cõng Ma Nặng Lưng

MC Đình Soạn

 01:00:05     1 phần
 Lượt nghe: 7,290


Dưới Nền Nhà Có Ma

Dưới Nền Nhà Có Ma

MC Đình Soạn

 00:54:45     1 phần
 Lượt nghe: 5,917

Khách Sạn Ma 403

Khách Sạn Ma 403

MC Đình Soạn

 01:03:25     1 phần
 Lượt nghe: 8,887

Thế Mạng Cho Ma Da

Thế Mạng Cho Ma Da

MC Đình Soạn

 00:51:55     1 phần
 Lượt nghe: 6,629

Đôi Mắt Sét Đánh

Đôi Mắt Sét Đánh

MC Đình Soạn

 00:51:48     2 phần
 Lượt nghe: 6,762

Cắp Đồ Của Quỷ

Cắp Đồ Của Quỷ

MC Đình Soạn

 01:13:01     1 phần
 Lượt nghe: 9,978

Oan Hồn Thiếu Nữ

Oan Hồn Thiếu Nữ

MC Đình Soạn

 01:00:17     5 phần
 Lượt nghe: 5,378

Dẫn Ma Vào Làng

Dẫn Ma Vào Làng

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,672

Màu Da Người

Màu Da Người

MC Duy Thuận

 0 phần
 Lượt nghe: 7,147

Trấn Quỷ Nhập Xác

Trấn Quỷ Nhập Xác

MC Đình Soạn

 01:21:06     1 phần
 Lượt nghe: 9,691

C.hết Không Hối Tiếc

C.hết Không Hối Tiếc

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,133

Ma Nữ Bắt Hồn

Ma Nữ Bắt Hồn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,377

Trả M.ạng Cho Tao

Trả M.ạng Cho Tao

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,047