Sắp xếp Audio
Bước Giang Hồ

Bước Giang Hồ

MC Đình Duy

 06:19:14     7 phần
 Lượt nghe: 1,568

Tử Tội Hoan Hỉ

Tử Tội Hoan Hỉ

MC Đình Duy

 03:51:14     4 phần
 Lượt nghe: 1,072

Gái Thời Loạn

Gái Thời Loạn

MC Đình Duy

 01:43:15     2 phần
 Lượt nghe: 1,395

Bà Chúa 8 Cửa Ngục

Bà Chúa 8 Cửa Ngục

MC Đình Duy

 03:28:55     4 phần
 Lượt nghe: 1,099

Nhà Chứa

Nhà Chứa

MC Hồng Nhung

 05:01:02     6 phần
 Lượt nghe: 2,057

Loan Mắt Nhung

Loan Mắt Nhung

MC Hồng Nhung

 19 phần
 Lượt nghe: 1,908