Sắp xếp Audio
Làng Tôi Năm Hạn 3

Làng Tôi Năm Hạn 3

Quàng A Tũn

 03:31:25     3 phần
 Lượt nghe: 863

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

Làng Tôi Năm Hạn 4: Cô Năm Phương

Quàng A Tũn

 01:06:30     3 phần
 Lượt nghe: 661

Đàn Bà Cũ

Đàn Bà Cũ

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,113

Gầm Xe Ai Oán

Gầm Xe Ai Oán

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,806

Người Đàn Bà Điên

Người Đàn Bà Điên

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 7,205

Hai Mặt Của Đồng Tiền

Hai Mặt Của Đồng Tiền

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 9,217

Nghiệp Quật Nhà Chánh Tổng

Nghiệp Quật Nhà Chánh Tổng

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 5,339

Nghiệp Báo Người Cha

Nghiệp Báo Người Cha

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 9,248


Nước Giếng N.guyền R.ủa

Nước Giếng N.guyền R.ủa

Âm Phong

 2 phần
 Lượt nghe: 8,008

Chuyện Cũ Làng Đông

Chuyện Cũ Làng Đông

Âm Phong

 2 phần
 Lượt nghe: 6,220

Từ Đường Có Ma

Từ Đường Có Ma

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 8,846

Điềm Báo Tử Vong

Điềm Báo Tử Vong

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 5,450

Thôn Đông Có Quỷ

Thôn Đông Có Quỷ

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 8,317

Tiếng Người Dưới Mộ

Tiếng Người Dưới Mộ

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 5,803

Trong Từ Đường Có Ma

Trong Từ Đường Có Ma

Quàng A Tũn

 02:59:50     2 phần
 Lượt nghe: 6,575

Mợ Ba

Mợ Ba

Quàng A Tũn

 02:33:30     2 phần
 Lượt nghe: 6,073

Giếng Cấm

Giếng Cấm

Quàng A Tũn

 02:53:57     2 phần
 Lượt nghe: 8,662

Làng Tôi Tháng 7

Làng Tôi Tháng 7

Quàng A Tũn

 05:19:15     4 phần
 Lượt nghe: 6,436

Nàng Bích Nguyệt

Nàng Bích Nguyệt

Quàng A Tũn

 03:02:17     3 phần
 Lượt nghe: 7,999