Sắp xếp Audio
Đường Tàu Xứ Bắc

Đường Tàu Xứ Bắc

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 6,088

Kumanthong Ác Quỷ

Kumanthong Ác Quỷ

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 7,271

Thất Sát Trùng Tang

Thất Sát Trùng Tang

Quàng A Tũn

 4 phần
 Lượt nghe: 1,396

Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 7,554

Ma Dọc Đường Tàu

Ma Dọc Đường Tàu

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 584

Con Tinh Sau Nhà

Con Tinh Sau Nhà

Quàng A Tũn

 01:24:48     2 phần
 Lượt nghe: 829

Oan Hồn Cô Nở

Oan Hồn Cô Nở

MC Ngọc Lâm

 01:03:59     4 phần
 Lượt nghe: 5,259

Rước Quỷ Đêm 30

Rước Quỷ Đêm 30

MC Đình Soạn

 01:11:41     1 phần
 Lượt nghe: 5,563


Phá Miếu Ma Tàu Đông Quan

Phá Miếu Ma Tàu Đông Quan

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 8,282

Trung Thu Kể Truyện Ma

Trung Thu Kể Truyện Ma

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,010

Ma Tàu Quan Đông

Ma Tàu Quan Đông

Quàng A Tũn

 01:25:30     3 phần
 Lượt nghe: 8,096

Cây Gạo Thắt Cổ

Cây Gạo Thắt Cổ

Quàng A Tũn

 06:08:08     4 phần
 Lượt nghe: 5,759

Trung Thu Kể Chuyện Ma

Trung Thu Kể Chuyện Ma

Quàng A Tũn

 01:43:40     1 phần
 Lượt nghe: 7,116