Sắp xếp Audio
Truyền Kiếp Tình Thù

Truyền Kiếp Tình Thù

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 8,527

Thế Giới Đêm

Thế Giới Đêm

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 8,182

Chiếc Thuyền Ma

Chiếc Thuyền Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,180

Chợ âm phủ

Chợ âm phủ

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 9,399

Trư Tinh

Trư Tinh

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,529

Con Tinh Già

Con Tinh Già

MC Nguyễn Huy

 03:10:42     3 phần
 Lượt nghe: 9,581

Hậu Duệ Thất Sơn Môn

Hậu Duệ Thất Sơn Môn

MC Nguyễn Huy

 02:15:25     2 phần
 Lượt nghe: 6,793

Anh Lính Bất Diệt

Anh Lính Bất Diệt

MC Đình Soạn

 03:13:22     5 phần
 Lượt nghe: 6,648


Cô Gái Liêu Trai

Cô Gái Liêu Trai

MC Đình Soạn

 02:11:30     4 phần
 Lượt nghe: 7,185

Người Đánh Xe Thổ Mộ

Người Đánh Xe Thổ Mộ

Quàng A Tũn

 01:28:53     1 phần
 Lượt nghe: 8,040

Quỷ Đỏ

Quỷ Đỏ

MC Đình Soạn

 01:02:32     1 phần
 Lượt nghe: 9,869

Rạch Hàng Bần

Rạch Hàng Bần

MC Đình Soạn

 01:05:17     1 phần
 Lượt nghe: 5,737

Đêm Khuya Kinh Hoàng

Đêm Khuya Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

 01:04:52     1 phần
 Lượt nghe: 5,436

Oan Khiên Đời Trước

Oan Khiên Đời Trước

MC Đình Soạn

 01:00:45     1 phần
 Lượt nghe: 6,512

Ma Lộng Nhà Hào Hương

Ma Lộng Nhà Hào Hương

MC Đình Soạn

 00:58:58     1 phần
 Lượt nghe: 9,460

Chuyện Ma Có Thật Việt Nam

Chuyện Ma Có Thật Việt Nam

MC Đình Soạn

 00:52:59     1 phần
 Lượt nghe: 1,064

Biệt Thự Số 5

Biệt Thự Số 5

MC Đình Soạn

 00:56:19     1 phần
 Lượt nghe: 8,698

Long Cư Sĩ

Long Cư Sĩ

MC Đình Soạn

 01:20:43     3 phần
 Lượt nghe: 7,023