Sắp xếp Audio
Cóc Tinh

Cóc Tinh

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,628

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

MC Đình Soạn

 01:13:01     1 phần
 Lượt nghe: 919

Đóa Hoa Sen Trắng

Đóa Hoa Sen Trắng

Quàng A Tũn

 01:08:09     2 phần
 Lượt nghe: 623

Báo Oán Kẻ Cướp Chồng

Báo Oán Kẻ Cướp Chồng

MC Đình Soạn

 01:07:15     1 phần
 Lượt nghe: 896

Oán Linh Nàng Trinh Nữ

Oán Linh Nàng Trinh Nữ

MC Đình Soạn

 01:12:56     1 phần
 Lượt nghe: 542

Ác Quỷ Đòi Mạng

Ác Quỷ Đòi Mạng

MC Đình Soạn

 01:08:13     1 phần
 Lượt nghe: 531

Cha Dượng Tàn Ác

Cha Dượng Tàn Ác

MC Duy Thuận

 01:14:03     1 phần
 Lượt nghe: 7,662

Hồn Cô Thắm

Hồn Cô Thắm

MC Ngọc Lâm

 01:18:59     1 phần
 Lượt nghe: 9,703


Nợ Máu Trả Mạng

Nợ Máu Trả Mạng

MC Ngọc Lâm

 01:04:09     2 phần
 Lượt nghe: 5,331

Ác Phụ Cướp Chồng

Ác Phụ Cướp Chồng

MC Ngọc Lâm

 01:05:05     2 phần
 Lượt nghe: 8,698

Ngải Trùng

Ngải Trùng

MC Đình Soạn

 01:08:36     1 phần
 Lượt nghe: 516

Trả Mắt Cho Tao

Trả Mắt Cho Tao

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,253

Đời Thằng Tèo

Đời Thằng Tèo

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 5,544

Nỗi Oan Người Vợ

Nỗi Oan Người Vợ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,335