Sắp xếp Audio
Duyên Nợ Tình Thù

Duyên Nợ Tình Thù

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 1,141

Chàng Luật Sư Của Tôi

Chàng Luật Sư Của Tôi

MC Bảo Linh

 01:16:24     7 phần
 Lượt nghe: 1,615

Mệnh Sát Phu

Mệnh Sát Phu

MC Anh Sa

 01:08:04     10 phần
 Lượt nghe: 1,549

Hạnh Phúc Lạc Lối

Hạnh Phúc Lạc Lối

MC Tâm An

 02:14:43     8 phần
 Lượt nghe: 1,744

Hận Thù Hóa Yêu Thương

Hận Thù Hóa Yêu Thương

MC Anh Sa

 03:02:22     10 phần
 Lượt nghe: 1,674

Oan Hồn Làng Đông Vĩ

Oan Hồn Làng Đông Vĩ

MC Tuấn Anh

 3 phần
 Lượt nghe: 5,467

Bên Dưới Nắp Quan Tài

Bên Dưới Nắp Quan Tài

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 7,332

Vong Ám Nhà Họ Trịnh

Vong Ám Nhà Họ Trịnh

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 9,951


Huyệt Mộ Không Người

Huyệt Mộ Không Người

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 5,434

Pháp Sư Tự Truyện

Pháp Sư Tự Truyện

MC Nguyễn Huy

 03:28:22     5 phần
 Lượt nghe: 656

Nghiệp Trùng Tang

Nghiệp Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

 01:04:24     3 phần
 Lượt nghe: 5,832

Phòng Trọ Số 7

Phòng Trọ Số 7

MC Nguyễn Huy

 01:26:49     1 phần
 Lượt nghe: 6,364

Dưới Ánh Trăng Tàn

Dưới Ánh Trăng Tàn

MC Nguyễn Huy

 02:32:44     2 phần
 Lượt nghe: 514

Lấy Chồng Ma

Lấy Chồng Ma

MC Nguyễn Huy

 04:08:21     3 phần
 Lượt nghe: 6,887