Sắp xếp Audio
Oán Trùng

Oán Trùng

MC Đình Soạn

 01:09:20     1 phần
 Lượt nghe: 862

Yêu Đến Đau Lòng

Yêu Đến Đau Lòng

MC Kim Thanh

 01:03:27     3 phần
 Lượt nghe: 1,090

Oan Hồn Cô Gái Váy Đỏ

Oan Hồn Cô Gái Váy Đỏ

MC Đình Soạn

 01:10:57     1 phần
 Lượt nghe: 8,410

Tang Đen Trong Nhà

Tang Đen Trong Nhà

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,755

Oan Hồn Anh Trai

Oan Hồn Anh Trai

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,281

Vong Trong Căn Nhà Mới

Vong Trong Căn Nhà Mới

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,193

Căn Nhà Giam Vong

Căn Nhà Giam Vong

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,508

Oan Hồn Tiệm Vịt

Oan Hồn Tiệm Vịt

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,775


Đứa Con Ma Quỷ

Đứa Con Ma Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,760

Trả Chồng Cho Tao

Trả Chồng Cho Tao

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,177

Tấm Áo Ma

Tấm Áo Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,949

Ma Da Báo Oán

Ma Da Báo Oán

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,741

Bụi Dứa Oan Hồn

Bụi Dứa Oan Hồn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,989

Ma Trong Nhà Hát

Ma Trong Nhà Hát

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,615

Bắt Ma Ma Bắt

Bắt Ma Ma Bắt

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,369

Trùng Tang Họ Đỗ

Trùng Tang Họ Đỗ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,785

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,429

Oan Hồn Nữ Sinh Phượng

Oan Hồn Nữ Sinh Phượng

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 7,011

Vong Trên Cây Ngải

Vong Trên Cây Ngải

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,251

Lúc Nửa Đêm

Lúc Nửa Đêm

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,167