Sắp xếp Audio
Bão Táp Vương Triều

Bão Táp Vương Triều

MC Kim Thanh

 01:16:42     17 phần
 Lượt nghe: 4,191

Yêu Anh Đau Lắm

Yêu Anh Đau Lắm

MC Bảo Linh

 05:37:39     4 phần
 Lượt nghe: 2,196

Chồng Khờ

Chồng Khờ

MC Bảo Linh

 03:40:14     6 phần
 Lượt nghe: 3,198

Một Chữ Tình

Một Chữ Tình

MC Bảo Linh

 05:06:00     5 phần
 Lượt nghe: 1,497

Còn Có Thể Yêu

Còn Có Thể Yêu

MC Bảo Linh

 02:48:36     6 phần
 Lượt nghe: 1,777

Phải Lòng Cô Giáo

Phải Lòng Cô Giáo

MC Tâm An

 03:59:14     4 phần
 Lượt nghe: 3,411

Người Tình Thứ 3

Người Tình Thứ 3

MC Bảo Linh

 02:36:14     4 phần
 Lượt nghe: 1,381

Bí Mật Ở Mai Gia Trang

Bí Mật Ở Mai Gia Trang

MC Kim Thanh

 03:01:43     6 phần
 Lượt nghe: 2,636


Lấy Chồng Thay Chủ

Lấy Chồng Thay Chủ

MC Bảo Linh

 02:45:47     10 phần
 Lượt nghe: 5,962

Hai Đám Cưới

Hai Đám Cưới

MC Kim Thanh

 05:27:26     7 phần
 Lượt nghe: 3,557

Yêu Em Là Định Mệnh

Yêu Em Là Định Mệnh

MC Bảo Linh

 04:43:02     4 phần
 Lượt nghe: 1,716

Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

MC Hồng Nhung

 02:56:16     3 phần
 Lượt nghe: 2,471

Mợ Năm

Mợ Năm

MC Kim Thanh

 03:56:01     4 phần
 Lượt nghe: 3,388

Con Ở Của Cậu

Con Ở Của Cậu

MC Bảo Linh

 04:03:17     3 phần
 Lượt nghe: 1,827

Gả Vào Phạm Gia

Gả Vào Phạm Gia

MC Bảo Linh

 03:49:25     6 phần
 Lượt nghe: 2,721

Đi Qua Giông Bão

Đi Qua Giông Bão

MC Anh Sa

 03:30:17     13 phần
 Lượt nghe: 2,985

Bán Đời

Bán Đời

MC Hồng Nhung

 03:24:22     7 phần
 Lượt nghe: 5,258

Lỡ Một Lần Chồng

Lỡ Một Lần Chồng

MC Bảo Linh

 03:46:38     6 phần
 Lượt nghe: 1,693

Chuyện Làm Dâu

Chuyện Làm Dâu

MC Kim Thanh

 01:47:11     11 phần
 Lượt nghe: 3,573

Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

MC Bảo Linh

 03:56:51     7 phần
 Lượt nghe: 2,006