Sắp xếp Audio
Trong quan tài buồn

Trong quan tài buồn

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1594 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 61,545

Quay Trong Cơn Lốc

Quay Trong Cơn Lốc

Nguyễn Ngọc Ngạn

1889 đánh giá

 06:08:06     2 phần
 Lượt nghe: 32,565

Đa thê

Đa thê

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

963 đánh giá

 00:00:00     1 phần
 Lượt nghe: 22,364

Chuyện năm xưa

Chuyện năm xưa

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

937 đánh giá

 01:58:28     1 phần
 Lượt nghe: 19,417

Tàu về miền xuôi

Tàu về miền xuôi

Nguyễn Ngọc Ngạn

880 đánh giá

 00:58:18     1 phần
 Lượt nghe: 17,003

Ngôi mộ bên sông

Ngôi mộ bên sông

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1299 đánh giá

 01:01:58     1 phần
 Lượt nghe: 16,517

Căn nhà số 24

Căn nhà số 24

Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào, Nguyễn Cao Kỳ Duyên

822 đánh giá

 02:11:40     1 phần
 Lượt nghe: 16,433

Mây đen

Mây đen

Nguyễn Ngọc Ngạn

953 đánh giá

 01:05:11     1 phần
 Lượt nghe: 15,860


Gà trống nuôi con

Gà trống nuôi con

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

827 đánh giá

 02:06:04     1 phần
 Lượt nghe: 14,887

Dòng đời lặng lẽ

Dòng đời lặng lẽ

Nguyễn Ngọc Ngạn

970 đánh giá

 01:07:32     1 phần
 Lượt nghe: 13,745

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

967 đánh giá

 01:02:48     1 phần
 Lượt nghe: 13,067

Đợi ngày ly hôn

Đợi ngày ly hôn

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

878 đánh giá

 01:54:18     1 phần
 Lượt nghe: 13,034

Bóng người dưới trăng

Bóng người dưới trăng

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

994 đánh giá

 02:14:53     1 phần
 Lượt nghe: 11,956

Trong sân trường ngày ấy

Trong sân trường ngày ấy

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

1129 đánh giá

 00:52:52     1 phần
 Lượt nghe: 11,864

Chung quanh tôi

Chung quanh tôi

Nguyễn Ngọc Ngạn

902 đánh giá

 01:01:40     1 phần
 Lượt nghe: 11,538

Hồn về trong gió

Hồn về trong gió

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

863 đánh giá

 01:49:30     1 phần
 Lượt nghe: 11,247

Ngôi mộ mới đắp

Ngôi mộ mới đắp

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào Lan Phương Quang Minh

870 đánh giá

 02:05:28     1 phần
 Lượt nghe: 9,426

Phòng mạch

Phòng mạch

Nguyễn Ngọc Ngạn

1010 đánh giá

 01:03:13     1 phần
 Lượt nghe: 8,182

Mưa bên chồng

Mưa bên chồng

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

347 đánh giá

 02:12:00     1 phần
 Lượt nghe: 7,531

Chuyến xe Buýt (Bãi đất hoang sau nhà)

Chuyến xe Buýt (Bãi đất hoang sau nhà)

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

948 đánh giá

 01:18:42     1 phần
 Lượt nghe: 5,315