Sắp xếp Audio
Ma Giấu Cô Hồn Che Mắt

Ma Giấu Cô Hồn Che Mắt

Quàng A Tũn

34 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,122

Diệt Quỷ Rắn

Diệt Quỷ Rắn

MC Nguyễn Huy

29 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,649

Thí Dàng

Thí Dàng

MC Nguyễn Huy

62 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,795

Làng Cao Bình

Làng Cao Bình

MC Duy Thuận

51 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,366

Giếng Làng – Láng Giềng

Giếng Làng – Láng Giềng

MC Nguyễn Huy

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,163

Rình Tắm

Rình Tắm

MC Nguyễn Huy

51 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,211

Đào Mồ Quốc Mả

Đào Mồ Quốc Mả

Âm Phong

25 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 898

Lòng Người Lang Sói

Lòng Người Lang Sói

Quàng A Tũn

39 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 933


Vong Trâu Báo Oán

Vong Trâu Báo Oán

MC Lam Phương

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 698

Trùng Tang Báo Oán

Trùng Tang Báo Oán

MC Nguyễn Huy

47 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,737

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

40 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,600

Những Điềm Báo Trước

Những Điềm Báo Trước

MC Nguyễn Huy

47 đánh giá

 0 phần
 Lượt nghe: 1,429

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

MC Nguyễn Huy

36 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,111

Ác Như Cô Tấm

Ác Như Cô Tấm

Quàng A Tũn

52 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,565

Lệ Máu

Lệ Máu

MC Nguyễn Huy

49 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,282

Đêm Gác Mộ

Đêm Gác Mộ

Quàng A Tũn

47 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,113

Con Nhà Thánh

Con Nhà Thánh

Quàng A Tũn

112 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 3,140

Vợ Hai Trả Nghiệp

Vợ Hai Trả Nghiệp

MC Tuấn Anh

91 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,459

Lời Nguyền Xưởng Gốm Người Hoa

Lời Nguyền Xưởng Gốm Người Hoa

Quàng A Tũn

49 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,086

Xà Yêu

Xà Yêu

MC Đình Soạn

44 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,123