Sắp xếp Audio

Truyện dân gian làng quê

Vùng Đất Oán Khí

Vùng Đất Oán Khí

MC Đình Soạn

76 đánh giá

 01:06:51     1 phần
 Lượt nghe: 1,383

Hạn Tam Tai

Hạn Tam Tai

Quàng A Tũn

63 đánh giá

 01:51:35     1 phần
 Lượt nghe: 1,377

Người Về Từ Đáy Mộ

Người Về Từ Đáy Mộ

MC Đình Soạn

66 đánh giá

 00:57:38     1 phần
 Lượt nghe: 1,225

Một Giọt Máu Đào

Một Giọt Máu Đào

MC Đình Soạn

69 đánh giá

 00:50:06     1 phần
 Lượt nghe: 1,200

Vong Hồn Của An

Vong Hồn Của An

MC Đình Soạn

74 đánh giá

 01:04:14     1 phần
 Lượt nghe: 1,195

Ma Nữ Phòng Trọ Cuối

Ma Nữ Phòng Trọ Cuối

MC Nguyễn Huy

50 đánh giá

 00:53:35     1 phần
 Lượt nghe: 1,178

Oan Hồn Ông Chẻo

Oan Hồn Ông Chẻo

MC Ngọc Lâm

57 đánh giá

 01:01:52     1 phần
 Lượt nghe: 1,101

Song Thai: Đứa Bẻ Của Quỷ

Song Thai: Đứa Bẻ Của Quỷ

Quàng A Tũn

91 đánh giá

 01:17:45     1 phần
 Lượt nghe: 1,080


Thế Mạng Cho Ma Da

Thế Mạng Cho Ma Da

MC Đình Soạn

40 đánh giá

 00:51:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,037

Sao Mẹ Bỏ Con?

Sao Mẹ Bỏ Con?

MC Nguyễn Huy

93 đánh giá

 00:54:43     1 phần
 Lượt nghe: 985

Chiếc Hòm Bằng Gỗ Mục

Chiếc Hòm Bằng Gỗ Mục

MC Đình Soạn

34 đánh giá

 01:01:03     1 phần
 Lượt nghe: 958

Tiếng Ru Chiêu Hồn

Tiếng Ru Chiêu Hồn

MC Ngọc Lâm

62 đánh giá

 01:08:57     1 phần
 Lượt nghe: 907

Dã Ngoại Oan Nghiệt

Dã Ngoại Oan Nghiệt

MC Ngọc Lâm

27 đánh giá

 01:26:17     1 phần
 Lượt nghe: 860