Sắp xếp Audio
Cậu Tẩy Đuổi Vong Ở Thái Bình

Cậu Tẩy Đuổi Vong Ở Thái Bình

Quàng A Tũn

353 đánh giá

 01:27:55     4 phần
 Lượt nghe: 7,717

Hương Sắc Phai Tàn

Hương Sắc Phai Tàn

VOV

383 đánh giá

 01:15:45     1 phần
 Lượt nghe: 4,934

Năm Bà Mẹ Quỷ

Năm Bà Mẹ Quỷ

MC Nguyễn Huy

131 đánh giá

 01:09:20     2 phần
 Lượt nghe: 3,869

Trùng Lươn

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy

159 đánh giá

 01:12:53     5 phần
 Lượt nghe: 3,842

Lò Mổ Địa Ngục

Lò Mổ Địa Ngục

MC Nguyễn Huy

114 đánh giá

 01:01:25     2 phần
 Lượt nghe: 2,817

Ông Kẹ Trong Xóm Miếu

Ông Kẹ Trong Xóm Miếu

Quàng A Tũn

81 đánh giá

 01:25:30     2 phần
 Lượt nghe: 2,260

Đất Của Thần Giữ Của

Đất Của Thần Giữ Của

MC Nguyễn Huy

105 đánh giá

 00:56:57     1 phần
 Lượt nghe: 2,170

Vợ Tôi Là Tiên Nữ

Vợ Tôi Là Tiên Nữ

MC Nguyễn Huy

83 đánh giá

 01:08:27     1 phần
 Lượt nghe: 1,998


Bàn Tay Của Quỷ

Bàn Tay Của Quỷ

MC Đình Soạn

70 đánh giá

 01:01:04     4 phần
 Lượt nghe: 1,964

Mối Thù Bất Tử

Mối Thù Bất Tử

Quàng A Tũn

82 đánh giá

 01:08:46     7 phần
 Lượt nghe: 1,835

Ma Đường Tàu

Ma Đường Tàu

MC Nguyễn Huy

98 đánh giá

 01:26:00     1 phần
 Lượt nghe: 1,816

Nghề Liệm Xác

Nghề Liệm Xác

Quàng A Tũn

77 đánh giá

 01:41:15     2 phần
 Lượt nghe: 1,660

Câu Chuyện Đến Từ Bóng Tối

Câu Chuyện Đến Từ Bóng Tối

MC Nguyễn Huy

162 đánh giá

 01:14:10     3 phần
 Lượt nghe: 1,649

Con Riêng Về Báo Mộng

Con Riêng Về Báo Mộng

MC Đình Soạn

69 đánh giá

 01:05:10     1 phần
 Lượt nghe: 1,587

Lời Nguyền Tháp Nam San

Lời Nguyền Tháp Nam San

MC Nguyễn Huy

80 đánh giá

 01:10:27     1 phần
 Lượt nghe: 1,546

Cậu Bé Áo Đỏ

Cậu Bé Áo Đỏ

MC Đình Soạn

53 đánh giá

 00:55:26     1 phần
 Lượt nghe: 1,405

Về Hầu Ông

Về Hầu Ông

MC Đình Soạn

89 đánh giá

 00:52:23     1 phần
 Lượt nghe: 1,374

Oan Hồn Nhập Điểu

Oan Hồn Nhập Điểu

MC Đình Soạn

47 đánh giá

 01:05:00     6 phần
 Lượt nghe: 1,371

Lời Nguyền Trong Hang

Lời Nguyền Trong Hang

MC Đình Soạn

77 đánh giá

 01:02:37     1 phần
 Lượt nghe: 1,358

Oán Khí Hóa Quỷ

Oán Khí Hóa Quỷ

Quàng A Tũn

111 đánh giá

 01:19:50     1 phần
 Lượt nghe: 1,353