Sắp xếp Audio
Oan Hồn Ngọc Lan

Oan Hồn Ngọc Lan

MC Nguyễn Huy

 00:52:40     1 phần
 Lượt nghe: 7,241

Xác Ai Dưới Gầm Giường

Xác Ai Dưới Gầm Giường

MC Đình Soạn

 00:50:29     1 phần
 Lượt nghe: 5,292

Ma Trơi

Ma Trơi

MC Nguyễn Huy

 01:16:20     1 phần
 Lượt nghe: 7,023

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

 01:16:14     1 phần
 Lượt nghe: 525

Có Nên Phá Thai?

Có Nên Phá Thai?

Quàng A Tũn

 01:20:15     1 phần
 Lượt nghe: 6,437

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

MC Ngọc Lâm

 01:12:19     1 phần
 Lượt nghe: 7,144

Tân Hôn Tang Tóc

Tân Hôn Tang Tóc

MC Nguyễn Huy

 00:59:18     1 phần
 Lượt nghe: 5,338

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

 01:05:29     1 phần
 Lượt nghe: 8,239


Búp Bê Đỏ

Búp Bê Đỏ

Quàng A Tũn

 01:44:10     1 phần
 Lượt nghe: 9,649

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

MC Nguyễn Huy

 00:53:33     1 phần
 Lượt nghe: 6,866

Bóng Ma Sau Nhà

Bóng Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

 00:47:57     1 phần
 Lượt nghe: 7,799

Phòng Trọ U Ám

Phòng Trọ U Ám

MC Ngọc Lâm

 01:08:19     1 phần
 Lượt nghe: 9,236

Quấy Quả Phần Âm

Quấy Quả Phần Âm

MC Đình Soạn

 01:04:11     1 phần
 Lượt nghe: 5,324

Nàng Dâu Khờ Dại

Nàng Dâu Khờ Dại

Quàng A Tũn

 01:26:20     2 phần
 Lượt nghe: 6,831

Ao Oan Hồn

Ao Oan Hồn

MC Đình Soạn

 01:03:47     1 phần
 Lượt nghe: 6,117

Cậu Tẩy Bắt Ma

Cậu Tẩy Bắt Ma

Quàng A Tũn

 01:31:05     3 phần
 Lượt nghe: 1,547

Đất Ma Nhà Quỷ

Đất Ma Nhà Quỷ

MC Nguyễn Huy

 01:20:45     1 phần
 Lượt nghe: 536

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

 01:19:01     1 phần
 Lượt nghe: 8,425

Ván Quan Tài Biết Nói

Ván Quan Tài Biết Nói

MC Nguyễn Huy

 01:02:29     1 phần
 Lượt nghe: 7,141

Oan Hồn Mẹ Chồng

Oan Hồn Mẹ Chồng

Quàng A Tũn

 01:21:00     1 phần
 Lượt nghe: 9,847