Sắp xếp Audio
Lái Xe Đêm

Lái Xe Đêm

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 692

Người Giấy Không Đầu

Người Giấy Không Đầu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,000

Chuyến xe về âm phủ

Chuyến xe về âm phủ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,590

Vong C.hết Bờ C.hết Bụi

Vong C.hết Bờ C.hết Bụi

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,393

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

Quàng A Tũn

 01:28:05     2 phần
 Lượt nghe: 667

Xác Chết Trong Kho

Xác Chết Trong Kho

MC Duy Thuận

 02:04:58     1 phần
 Lượt nghe: 6,455

Bóng Ma Trên Đồi Chè Thái Nguyên

Bóng Ma Trên Đồi Chè Thái Nguyên

Quàng A Tũn

 01:23:28     1 phần
 Lượt nghe: 523


Cô Mía

Cô Mía

MC Nguyễn Huy

 01:07:27     1 phần
 Lượt nghe: 656

Nhà Quỷ

Nhà Quỷ

MC Nguyễn Huy

 01:05:58     1 phần
 Lượt nghe: 565

Xe Đò Khách Chở Ma

Xe Đò Khách Chở Ma

Quàng A Tũn

 01:46:55     1 phần
 Lượt nghe: 683

Quan Tài Trong Ngôi Nhà Cổ Đường Cách Mạng Tháng 8

Quan Tài Trong Ngôi Nhà Cổ Đường Cách Mạng Tháng 8

Quàng A Tũn

 01:24:05     1 phần
 Lượt nghe: 7,140

Bà Còng

Bà Còng

Quàng A Tũn

 01:36:20     1 phần
 Lượt nghe: 7,537

Hương Sắc Phai Tàn

Hương Sắc Phai Tàn

VOV

 01:15:45     1 phần
 Lượt nghe: 1,080

Chín Ngôi Mộ

Chín Ngôi Mộ

MC Duy Thuận

 02:10:13     1 phần
 Lượt nghe: 8,669

Ông Kẹ Trong Xóm Miếu

Ông Kẹ Trong Xóm Miếu

Quàng A Tũn

 01:25:30     2 phần
 Lượt nghe: 6,762

Sau Bức Tường Máu

Sau Bức Tường Máu

MC Nguyễn Huy

 01:01:32     1 phần
 Lượt nghe: 6,065

Búp Bê Đỏ

Búp Bê Đỏ

Quàng A Tũn

 01:44:10     1 phần
 Lượt nghe: 7,632

Ông Hàng Xóm Quỷ Dị

Ông Hàng Xóm Quỷ Dị

MC Nguyễn Huy

 01:10:51     1 phần
 Lượt nghe: 590

Thầy Tà Luyện Ngải

Thầy Tà Luyện Ngải

Quàng A Tũn

 01:09:35     2 phần
 Lượt nghe: 8,110