Sắp xếp Audio
Chết Mất Xác

Chết Mất Xác

MC Duy Thuận

 01:57:46     1 phần
 Lượt nghe: 7,130

Nhân Quả Mẹ Gieo

Nhân Quả Mẹ Gieo

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,260

Oan Hồn Thằng Tủn

Oan Hồn Thằng Tủn

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,959

Người Mẹ Ma

Người Mẹ Ma

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 6,748

Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột

Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột

MC Duy Thuận

 01:19:31     1 phần
 Lượt nghe: 7,016

Cháo Thịt Người

Cháo Thịt Người

MC Duy Thuận

 01:03:18     1 phần
 Lượt nghe: 7,913