Sắp xếp Audio
Ma Sợi

Ma Sợi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,357

Nỗi Oan Khó Giải

Nỗi Oan Khó Giải

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,386

Người tử tù

Người tử tù

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,496

Vong ở bệnh viện Ngọc Châu

Vong ở bệnh viện Ngọc Châu

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 9,428

Cồn thiêng Hai Cô

Cồn thiêng Hai Cô

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 7,807

Bốn tháng 1 mạng

Bốn tháng 1 mạng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,709

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

MC Ngọc Lâm

 01:17:20     1 phần
 Lượt nghe: 9,153

Gánh Nghiệp

Gánh Nghiệp

MC Đình Soạn

 01:01:03     1 phần
 Lượt nghe: 8,264


Miếu Thiêng Cô Năm

Miếu Thiêng Cô Năm

MC Đình Soạn

 00:57:32     1 phần
 Lượt nghe: 6,621

Dung Nhan Quỷ Dữ

Dung Nhan Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

 00:58:32     1 phần
 Lượt nghe: 7,696

Bà Tám Ăn Mày

Bà Tám Ăn Mày

MC Đình Soạn

 01:00:23     1 phần
 Lượt nghe: 9,792