Sắp xếp Audio
Giấc Mơ Báo Tử

Giấc Mơ Báo Tử

MC Đình Soạn

 01:07:10     1 phần
 Lượt nghe: 738

Trộm Mộ Cô Bốn

Trộm Mộ Cô Bốn

MC Đình Soạn

 01:04:22     1 phần
 Lượt nghe: 664

Oán Khí Không Nguôi

Oán Khí Không Nguôi

MC Đình Soạn

 01:09:14     1 phần
 Lượt nghe: 7,146

Oan Nghiệt Tình Thù

Oan Nghiệt Tình Thù

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,703

Tiếng Khóc Dưới Ao

Tiếng Khóc Dưới Ao

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,272

Vòng Xoáy Tội Lỗi

Vòng Xoáy Tội Lỗi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,294

Đồ Của Vong

Đồ Của Vong

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,700

Ngải Nhện Tinh

Ngải Nhện Tinh

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 9,521


Chiếc Váy Oan Khiên

Chiếc Váy Oan Khiên

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,168

Hà Bá Đòi Người

Hà Bá Đòi Người

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,563

Ác Nghiệp Lái Xe

Ác Nghiệp Lái Xe

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,127

Nghiệp Báo Thợ Trầm

Nghiệp Báo Thợ Trầm

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 9,702

Bỏ Ngải Rửa Thù

Bỏ Ngải Rửa Thù

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,392

Miếu Ông Hổ Trành

Miếu Ông Hổ Trành

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,573

Tháng Của Vong Hồn

Tháng Của Vong Hồn

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 9,259

Hồn Ma Con Ghẻ

Hồn Ma Con Ghẻ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,995