Sắp xếp Audio
Địa Mộ

Địa Mộ

MC Đình Soạn

 11 phần
 Lượt nghe: 1,315

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

MC Đình Soạn

 18 phần
 Lượt nghe: 4,811

Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

MC Đình Soạn

 17 phần
 Lượt nghe: 2,902

Đời Bạc

Đời Bạc

MC Thanh Mai

 05:15:49     8 phần
 Lượt nghe: 1,340

Miếu Hoang

Miếu Hoang

MC Đình Soạn

 02:15:24     14 phần
 Lượt nghe: 4,755

Con Điếm

Con Điếm

MC Hồng Nhung

 09:37:35     10 phần
 Lượt nghe: 2,342

Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

MC Đình Soạn

 10:14:10     8 phần
 Lượt nghe: 1,688


Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

 05:21:20     6 phần
 Lượt nghe: 830

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Hồng Nhung

 09:37:37     10 phần
 Lượt nghe: 1,692

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

MC Hồng Nhung

 13:24:23     11 phần
 Lượt nghe: 2,502

Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

MC Đình Soạn

 10:34:06     9 phần
 Lượt nghe: 1,145

Vong Hồn - MC Đình Soạn

Vong Hồn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

 06:52:54     6 phần
 Lượt nghe: 1,901

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

 09:09:56     8 phần
 Lượt nghe: 2,515

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

MC Anh Tú MC Đình Soạn

 21:58:38     17 phần
 Lượt nghe: 2,660

Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

 06:15:08     5 phần
 Lượt nghe: 2,237

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

MC Hồng Nhung

 22:13:13     15 phần
 Lượt nghe: 2,544