Sắp xếp Audio
Đại Họa Làng Thịnh Hòa

Đại Họa Làng Thịnh Hòa

Quàng A Tũn

 5 phần
 Lượt nghe: 608

Ghế Cô Đôi Thượng Ngàn

Ghế Cô Đôi Thượng Ngàn

Quàng A Tũn

 7 phần
 Lượt nghe: 1,082

Mộ Độc Không Siêu Thoát

Mộ Độc Không Siêu Thoát

Quàng A Tũn

 01:20:45     3 phần
 Lượt nghe: 849

Tìm Mộ Liệt Sĩ Quê Bắc Giang

Tìm Mộ Liệt Sĩ Quê Bắc Giang

Quàng A Tũn

 01:38:55     2 phần
 Lượt nghe: 5,568

Mộ Hoang Đầu Ngõ

Mộ Hoang Đầu Ngõ

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 8,463

Những Câu Chuyện Ngày Bé

Những Câu Chuyện Ngày Bé

Âm Phong

 1 phần
 Lượt nghe: 7,446

Oan Hồn Ngã Ba Sông

Oan Hồn Ngã Ba Sông

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 5,013

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

Quàng A Tũn

 04:17:25     4 phần
 Lượt nghe: 7,849


Hồn Sư Cụ

Hồn Sư Cụ

MC Nguyễn Huy

 01:21:42     1 phần
 Lượt nghe: 9,393

Căn Tà

Căn Tà

Quàng A Tũn

 02:25:25     6 phần
 Lượt nghe: 8,794

Nhà Cụ Thiêm

Nhà Cụ Thiêm

Quàng A Tũn

 04:34:30     3 phần
 Lượt nghe: 7,431

Làm Dâu Đất Độc

Làm Dâu Đất Độc

Quàng A Tũn

 02:55:10     5 phần
 Lượt nghe: 5,614

Thầy Giáo Vùng Cao

Thầy Giáo Vùng Cao

Quàng A Tũn

 03:39:07     2 phần
 Lượt nghe: 6,901

Căn Cô Chín Giếng

Căn Cô Chín Giếng

Quàng A Tũn

 01:45:35     1 phần
 Lượt nghe: 7,560

Quê Nội Không Yên Bình

Quê Nội Không Yên Bình

MC Đình Soạn

 00:53:53     1 phần
 Lượt nghe: 6,285

Chợ Quê Có Ma

Chợ Quê Có Ma

Quàng A Tũn

 01:12:23     2 phần
 Lượt nghe: 9,907