Sắp xếp Audio
Hồn Ma Trả Nợ Ơn Người

Hồn Ma Trả Nợ Ơn Người

Quàng A Tũn

 01:47:00     1 phần
 Lượt nghe: 5,159

Luyện Quỷ Tình

Luyện Quỷ Tình

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,207

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 9,942

Vong Hồn Trả Ơn

Vong Hồn Trả Ơn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,995

Tế Phẩm Sống

Tế Phẩm Sống

MC Đình Soạn

 6 phần
 Lượt nghe: 5,280

Cải Tử Hoàn Sinh

Cải Tử Hoàn Sinh

MC Đình Soạn

 4 phần
 Lượt nghe: 9,464

Bùa Ngải Rết

Bùa Ngải Rết

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,563

Búp Bê Quỷ

Búp Bê Quỷ

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 5,336


Bùa Rết

Bùa Rết

MC Nguyễn Huy

 01:20:00     1 phần
 Lượt nghe: 7,827

Oán Thù Rết Tinh

Oán Thù Rết Tinh

MC Nguyễn Huy

 01:30:03     1 phần
 Lượt nghe: 8,152

Yểm Trùng

Yểm Trùng

MC Nguyễn Huy

 02:11:37     2 phần
 Lượt nghe: 5,156