Sắp xếp Audio
Đứa Con Dư Thừa

Đứa Con Dư Thừa

MC Bảo Linh

 01:21:47     5 phần
 Lượt nghe: 727

Yêu Anh Đau Lắm

Yêu Anh Đau Lắm

MC Bảo Linh

 05:37:39     4 phần
 Lượt nghe: 724

Hồng Nhan Bạc Tỷ

Hồng Nhan Bạc Tỷ

MC Bảo Linh

 02:40:48     4 phần
 Lượt nghe: 684

Trinh Tiết Đàn Bà

Trinh Tiết Đàn Bà

MC Bảo Linh

 02:41:08     5 phần
 Lượt nghe: 987

Người Điên Yêu

Người Điên Yêu

MC Anh Sa

 03:34:15     6 phần
 Lượt nghe: 594

Nước Mắt Gái Nghành

Nước Mắt Gái Nghành

MC Hồng Nhung

 00:53:41     9 phần
 Lượt nghe: 1,111

Kiếp Tình Thù

Kiếp Tình Thù

MC Anh Sa

 06:10:35     6 phần
 Lượt nghe: 726

Ai Mới Là Người Thứ 3

Ai Mới Là Người Thứ 3

MC Bảo Linh

 04:21:15     4 phần
 Lượt nghe: 5,674