Sắp xếp Audio
Oán Hận Ma Lai

Oán Hận Ma Lai

MC Nguyễn Huy

 5 phần
 Lượt nghe: 716

Đêm Giáng Sinh Quỷ Dị

Đêm Giáng Sinh Quỷ Dị

Âm Phong

 1 phần
 Lượt nghe: 6,556

Nhân Quả Oan Hồn

Nhân Quả Oan Hồn

Quàng A Tũn

 01:04:28     1 phần
 Lượt nghe: 6,864

Ông Đạo Miền Tây

Ông Đạo Miền Tây

Quàng A Tũn

 02:32:37     6 phần
 Lượt nghe: 9,128

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

Quàng A Tũn

 01:13:20     1 phần
 Lượt nghe: 9,951

Quỷ Nhập Tràng Dị Truyện

Quỷ Nhập Tràng Dị Truyện

Quàng A Tũn

 01:24:57     1 phần
 Lượt nghe: 510

Lão Thầy Và Xe Hủ Tiếu Gõ

Lão Thầy Và Xe Hủ Tiếu Gõ

Quàng A Tũn

 01:02:23     1 phần
 Lượt nghe: 7,242

Lời Nguyền Thần Giữ Của

Lời Nguyền Thần Giữ Của

Quàng A Tũn

 04:08:56     3 phần
 Lượt nghe: 7,240