Sắp xếp Audio
Bộ Phim Chết Chóc

Bộ Phim Chết Chóc

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 700

Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 560

Oán Linh

Oán Linh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,281

Sống Chung Với Sói

Sống Chung Với Sói

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,644

Bí mật

Bí mật

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 521

Bùa Rắn

Bùa Rắn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,585

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

MC Đình Soạn

 00:59:10     1 phần
 Lượt nghe: 997

Mộng Nuôi Quỷ

Mộng Nuôi Quỷ

MC Đình Soạn

 01:08:42     1 phần
 Lượt nghe: 7,107


Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

Ngôi Nhà Ma Ám Ở Đà Lạt

MC Ngọc Lâm

 01:08:57     1 phần
 Lượt nghe: 8,414

Lòng Dạ Đàn Bà

Lòng Dạ Đàn Bà

MC Ngọc Lâm

 01:16:40     1 phần
 Lượt nghe: 783

Viện Điều Dưỡng Ma Quái

Viện Điều Dưỡng Ma Quái

MC Nguyễn Huy

 00:59:08     1 phần
 Lượt nghe: 525

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

 01:00:38     1 phần
 Lượt nghe: 8,479

Thấy Ma

Thấy Ma

MC Đình Soạn

 01:02:06     1 phần
 Lượt nghe: 7,373

Bùa Cóc

Bùa Cóc

Quàng A Tũn

 01:52:40     1 phần
 Lượt nghe: 7,079

Có Quỷ Ngồi Trên Cổ

Có Quỷ Ngồi Trên Cổ

Quàng A Tũn

 01:40:50     1 phần
 Lượt nghe: 5,293

Khách Sạn Ma Ám

Khách Sạn Ma Ám

MC Nguyễn Huy

 01:15:06     1 phần
 Lượt nghe: 6,520

Hồn Về 49 Ngày

Hồn Về 49 Ngày

Quàng A Tũn

 01:35:55     1 phần
 Lượt nghe: 9,487

Nối Tóc Với Hồn Ma

Nối Tóc Với Hồn Ma

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,930

Oan Hồn Cô Nữ Sinh

Oan Hồn Cô Nữ Sinh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,619

Chiếc Trâm Máu

Chiếc Trâm Máu

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,132