Sắp xếp Audio
Quỷ Ngồi Ngọn Đa

Quỷ Ngồi Ngọn Đa

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 693

Mở Mắt Nhìn Âm Dương

Mở Mắt Nhìn Âm Dương

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 649

Phá Lễ Cúng Người Âm

Phá Lễ Cúng Người Âm

Quàng A Tũn

 01:02:09     1 phần
 Lượt nghe: 786

Pháp Sư Đen 6: Ngôi Làng Người Điên

Pháp Sư Đen 6: Ngôi Làng Người Điên

Quàng A Tũn

 01:00:07     5 phần
 Lượt nghe: 1,089

Pháp Sư Đen 5: Ân Oán Hỏa Xà

Pháp Sư Đen 5: Ân Oán Hỏa Xà

Quàng A Tũn

 01:05:25     4 phần
 Lượt nghe: 1,027

Già Làng Giúp Ma Về Nhà

Già Làng Giúp Ma Về Nhà

Quàng A Tũn

 01:52:45     1 phần
 Lượt nghe: 9,337

Pháp Sư Đen 4: Kiếp Nạn Yêu Tinh

Pháp Sư Đen 4: Kiếp Nạn Yêu Tinh

Quàng A Tũn

 01:04:40     5 phần
 Lượt nghe: 1,451


Pháp Sư Đen 3: Mẹ Ma Con Quỷ

Pháp Sư Đen 3: Mẹ Ma Con Quỷ

Quàng A Tũn

 01:06:24     4 phần
 Lượt nghe: 1,152

Đòi Nợ Máu 2: Pháp Sư Đen

Đòi Nợ Máu 2: Pháp Sư Đen

Quàng A Tũn

 01:13:10     4 phần
 Lượt nghe: 1,066

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Quàng A Tũn

 01:20:45     2 phần
 Lượt nghe: 7,986

Cụ Lân Diệt Ma Da

Cụ Lân Diệt Ma Da

Quàng A Tũn

 01:11:50     4 phần
 Lượt nghe: 580

Trong Biệt Thự Có Ma

Trong Biệt Thự Có Ma

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 8,902

Nàng Thi Đã C.hết

Nàng Thi Đã C.hết

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,119

Quỷ Cây Gạo

Quỷ Cây Gạo

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 9,448

Lời Nguyền Soái Vong

Lời Nguyền Soái Vong

Quàng A Tũn

 02:48:10     2 phần
 Lượt nghe: 6,104

Quỷ Gốc Gạo

Quỷ Gốc Gạo

Quàng A Tũn

 04:25:15     3 phần
 Lượt nghe: 7,109

Âm Hồn Thất Sát

Âm Hồn Thất Sát

Quàng A Tũn

 01:43:55     1 phần
 Lượt nghe: 5,662