Sắp xếp Audio
Kết Hôn Âm Dương

Kết Hôn Âm Dương

MC Đình Soạn

 01:01:39     11 phần
 Lượt nghe: 1,679

Thịt Tao Có Ngon Không

Thịt Tao Có Ngon Không

MC Ngọc Lâm

 01:04:11     1 phần
 Lượt nghe: 5,628

Hiện Hồn Báo Oán

Hiện Hồn Báo Oán

MC Đình Soạn

 01:00:31     1 phần
 Lượt nghe: 621

Động Quỷ

Động Quỷ

MC Đình Soạn

 00:58:34     7 phần
 Lượt nghe: 1,193

Có Oán Thì Báo

Có Oán Thì Báo

MC Đình Soạn

 00:57:09     1 phần
 Lượt nghe: 7,026

Quật Mộ Người Chết

Quật Mộ Người Chết

MC Đình Soạn

 01:02:32     1 phần
 Lượt nghe: 7,315

Lấy Chồng Ma

Lấy Chồng Ma

MC Đình Soạn

 6 phần
 Lượt nghe: 2,004

Nàng Bích Nguyệt

Nàng Bích Nguyệt

MC Nguyễn Huy

 12 phần
 Lượt nghe: 574


Tiếng Khóc Đêm Mưa

Tiếng Khóc Đêm Mưa

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,122

Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

MC Đình Soạn

 8 phần
 Lượt nghe: 853

Phòng Trọ Có Ma

Phòng Trọ Có Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,176

Chạy Đến Chết

Chạy Đến Chết

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,859

Vớt X.ác Trôi Sông

Vớt X.ác Trôi Sông

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,400

Gặt Lúa Buổi Đêm

Gặt Lúa Buổi Đêm

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,891

Hồn Ma Bên Lũy Tre

Hồn Ma Bên Lũy Tre

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,835

Bệnh Viện Ma Ám

Bệnh Viện Ma Ám

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,391

Đại mộ cổ loa

Đại mộ cổ loa

MC Đình Soạn

 7 phần
 Lượt nghe: 8,687

Câu cá buổi đêm

Câu cá buổi đêm

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,876

Ma nữ xin đường

Ma nữ xin đường

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,691

Ám duyệt

Ám duyệt

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 5,582