Sắp xếp Audio
Ai Giết Tôi

Ai Giết Tôi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,863

Song Vong

Song Vong

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,276

Tấm Lòng Người Cha

Tấm Lòng Người Cha

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,507

Đứa Em Tật Nguyền

Đứa Em Tật Nguyền

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 7,462

Hồ Bơi Máu

Hồ Bơi Máu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,478

Điềm Báo

Điềm Báo

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,994

Đời cô trang

Đời cô trang

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,548

Cái Giá Phải Trả

Cái Giá Phải Trả

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,282


Thằng Bất Hiếu

Thằng Bất Hiếu

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,951

Con Về Muộn Rồi

Con Về Muộn Rồi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,068

Góc Khuất Chung Cư

Góc Khuất Chung Cư

MC Nguyễn Huy

 3 phần
 Lượt nghe: 8,254

Ao cá ma ám

Ao cá ma ám

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 8,749

Hoa viên u ám

Hoa viên u ám

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 7,792

Báo oán đứa con nghịch tử

Báo oán đứa con nghịch tử

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,537

Giao lộ tử thần

Giao lộ tử thần

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 7,636

Nợ duyên từ kiếp trước

Nợ duyên từ kiếp trước

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,748

Duyên Nợ Từ Kiếp Trước

Duyên Nợ Từ Kiếp Trước

Quàng A Tũn

 01:23:39     1 phần
 Lượt nghe: 7,297